Selcuk University Digital Archive Systems

Mystical thoughts of Khwaja Muinuddin Chishti and Chishtiyya sufi order

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kuyumcu, Hakan
dc.contributor.author Koorantakath, Mahir Nirathinmel Puthiyapurayil
dc.date.accessioned 2018-10-23T08:04:00Z
dc.date.available 2018-10-23T08:04:00Z
dc.date.issued 2018-06-21
dc.identifier.citation Koorantakath, M. N. P. (2018). Mystical thoughts of Khwaja Muinuddin Chishti and Chishtiyya sufi order. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/13089
dc.description.abstract Muinuddin Çişti'nin kişiliği, Hint Yarımadası'nın sosyo kültürel ve dini tarihini etkilemiştir. Cins ve inançtan bağımsız olarak sevgi, saygı ve riayet gösteren Muinuddin Çişti, birkaç ünvanlarla mulakkap olmasına rağmen " Garib Nawaz" (yoksulların yardımcısı) lakabıyla şöhret kazanmıştır. O tüm insanlara karşı göstermiş olduğu hoşgörü ve merhemeti ile "İnsanların en iyisi, tüm insanlara yararlı olan kişidir" anlamındaki Peygamberimiz Muhammad'in (Allah'ın salat ve selamı üzerine olsun) sözünü gerçekleştirmiştir. O, Hayatını tamamen Yüce Allah'a adamış ve nihai amacına ulaşmak için aşk yolunu seçmiştir. Muinuddin Çişti, bu olağanüstü değerleri ve nitelikleri Afganistan'ın Herat kentinde Ebu İshak al Şami tarafından kurulan Çiştiyye Sufi tarikatının şeyhlerinden almıştır. Hindistan'ın ilki ve en büyük tasavvuf tarikatı olan Çiştiyye, esas olarak Hint Yarımadası'nda ve Afganistan'da takip edilmektedir. Şeyhleri her zaman takipçilerini dünyevi güçten uzak tutmaya çalışmışlardır. Hint halkı, şeyhlerine çok ilgi duyar ve hükümdarlar bile onları ziyaret ederlerdi. Çişti Sufiler, halkın kalbinde ilahi sevgiyi uyandırmak için Kavvaliyi genelleştirmiştir. Onlar, söz, konuşma, şiir, ve mektup koleksiyonuyla edebiyat dünyasına da çok katkıda bulunmuştur. tr_TR
dc.description.abstract The personality of Khwaja Muinuddin Chishti has influenced the socio cultural and religious history of Indian subcontinent. He showed love, affection and respect irrespective of cast, creed and religion. Even though he was nicknamed by several titles, Gareeb Nawaz became very popular and famous. Realizing the holy words of Prophet Muhammed (peace be up on him), "the best person is the one who benefits all human beings" he showed extra ordinary tolerance and compassion towards the local people. His life was fully devoted to Almighty Allah and he chose the way of Ishq to reach his ultimate purpose. Khwaja Muinuddin Chishti inherited outstanding values and qualities from the masters of Chishtiyya Sufi order, established by Abu Ishaq al Shami in Herat, Afghanistan. It is the first and biggest Sufi order in India and primarily it is followed in Indian subcontinent and Afghanistan. The leaders of Chishti Sufi order always insisted its followers to keep aloof from worldly powers. The Indian people had much interest in Chishti Sufi leaders and even the rulers were their frequent visitors. Chishti Sufi order generalized Qavvali to envoke the divine love in the hearts of people. By the huge collection of sayings, speeches, poems and letters they contributed more to the world of literature also. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü tr_TR
dc.subject Muinuddin Çişti tr_TR
dc.subject Hint edebiyatı tr_TR
dc.subject Indian literature tr_TR
dc.subject Tasavvuf tr_TR
dc.subject Mysticism tr_TR
dc.title Mystical thoughts of Khwaja Muinuddin Chishti and Chishtiyya sufi order tr_TR
dc.title.alternative Muiniddin Çişti-tasavvufi görüşleri ve Çiştiyye Tarikatı tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account