Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

W. Radloff’un “Opit Slovarya Tyurkskih Nareçiy” adlı eserinde geçen Tatar Türkçesine ait kelimeler üzerinde genel bir değerlendirme

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.