Selcuk University Digital Archive Systems

Ahilik geleneği ve günümüz Fethiye esnafı

Show simple item record

dc.contributor.author Akça, Gürsoy
dc.date.accessioned 2018-11-07T13:00:56Z
dc.date.available 2018-11-07T13:00:56Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.citation Akça, G. (2003). Ahilik geleneği ve günümüz Fethiye esnafı. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (14), 209-219. tr_TR
dc.identifier.issn 1300-5766
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/13419
dc.description Url: http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/239 tr_TR
dc.description.abstract Türk Fütüvvet teşkilatı (Ahilik) Müslüman Türk Milletinin sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik hayatının şekillenmesinde önemli rollere sahip olmuş bir teşkilatın adıdır. Anadolu Selçuklularının hakimiyeti esnasında dönemin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel şartları altında gelişmiştir. Hakiki mana ve derin anlamını mutasavvıfların katkılarıyla kazanan fütüvvetçilikle kadim Türk medeniyeti değerlerinin sentezi bu teşkilatın karakterinin şekillenişinde etkili olmuştur. Yaklaşık bin yıldır bu örgüt, Türk Milletinin Anadolu’daki sosyal, ekonomik, dini, ahlaki, kültürel ve politik hayatında önemli fonksiyonlar yerine getirmiştir. Özellikle, dini ve ahlaki temellere dayalı bir iktisat anlayışıyla sadece Türk insanı arasında, özellikle Türk Esnaf ve sanatkarları arasında nesiller boyu süren iş ve ahlaki ilkelerin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Modern dünyada, Türk Fütüvvet örgütünün (Ahiliğin) varlığından söz edemesek de onun ahlaki ilkeleri hala özellikle de günümüz Türk esnaf ve sanatkarları arasında varlığını sürdürmektedir. tr_TR
dc.description.abstract Turkish Futuwwa Organization (Ahilik) is the name of an organization that had a decisive role in shaping socio-cultural as well as the socio-economic life of Muslim Turkish nation. It has developed during the Anatolian Seljuks reign under the socioeconomic and socio-cultural conditions of that era. The synthesis between the values of ancient Turkish civilization and the Futuwwa idealism that had gained its proper and deepest meaning by the contribution of Sufis, had became effective in shaping the main peculiarities of this organization. More or less for a thousand year, this organization has executed decisive functions in social, economic, religious, ethical, cultural and political life of Turkish Nation in Anatolia. Especially, by help of an economic mind that was based on religious and ethical sources, it has contributed to the development of work and ethical principals continued for generations among not only the Turkish guilds and artisans but the Turkish people as well. Although it is not possible to speak of the presence of Turkish Futuwwa organization in the modern world, its ethical principles still has presence especially among today’s Turkish guilds and the artisans. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tr_TR
dc.subject Fütüvvet tr_TR
dc.subject Ahi Teşkilatı tr_TR
dc.subject Esnaf tr_TR
dc.subject Sanatkarlar tr_TR
dc.subject Futuwwa tr_TR
dc.subject Akhi Organization tr_TR
dc.subject Guilds tr_TR
dc.subject Artisans tr_TR
dc.subject Fethiye tr_TR
dc.title Ahilik geleneği ve günümüz Fethiye esnafı tr_TR
dc.title.alternative Akhi tradition and today’s Fethiye guilds tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
dc.identifier.startpage 209
dc.identifier.endpage 219


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account