Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

16. yüzyıl divan şiirinde “şiir, söz ve şair”le ilgili anlam alanları (kelimeler ve terkipler)

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.