Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Divan şiirinde Hz. İbrâhîm ve ‘Ades (Mercimek) kıssasına dâir

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.