Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Gülhanî; Darbü’l-Mesel adlı eseri ve eserde geçen Türkçe atasözleri

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.