Selcuk University Digital Archive Systems

Türkiye Selçukluları devrinde Niğde vilâyetinin alt birimleri ve sınırları

Show simple item record

dc.contributor.author Akşit, Ahmet
dc.date.accessioned 2018-11-13T08:28:21Z
dc.date.available 2018-11-13T08:28:21Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Akşit, A. (2007). Türkiye Selçukluları devrinde Niğde vilâyetinin alt birimleri ve sınırları. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (21), 125-133. tr_TR
dc.identifier.issn 1300-5766
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/13557
dc.description Url: http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/354 tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmada Niğde vilâyetinin Selçuklular devrindeki alt birimleri ile sınırları ele alınmıştır. Ancak, temel kaynaklar günümüze gelemediği için konuyu ayrıntılı bir şekilde ortaya koymak oldukça güçtür. Bu sebeple konu vakayinâmelerdeki kayıtlardan hareketle incelenmeye çalışılmıştır. İbn Bibi ve Aksarayî’nin eserlerinden Niğde’nin Lü’lü’e ve Andugı ismindeki iki alt birimi ile Aksaray ve Kayseri hududu hakkında bazı bilgiler elde edilmekte ise de bunlar da konunun ancak küçük bir bölümüne ışık tutmaktadır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the sub units and the boarders of the Niğde province in the Seljuks period is mentioned. However, to reveal the subject thoroughly is rather difficult since the main sources haven’t reached up to now. Therefore, the subject is tried to be examined thorough the records in the chronicles. Although some knowledge about Lü’lü’e and Andugı, which are two subunits of Niğde, and the frontier between Aksaray and Kayseri is achieved through the works of İbn Bibi and Aksarayî, this sheds light only to a little part of the problem tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tr_TR
dc.subject Niğde tr_TR
dc.subject Türkiye Selçukluları tr_TR
dc.subject Turkey Selcuks tr_TR
dc.title Türkiye Selçukluları devrinde Niğde vilâyetinin alt birimleri ve sınırları tr_TR
dc.title.alternative The borders and Sub-administrativa units of the Niğde province during the Seljuks of Turkey tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
dc.identifier.startpage 125
dc.identifier.endpage 133


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account