Selcuk University Digital Archive Systems

Son dönem Celvetî Şeyhlerinden Bandırmalızâde Ahmed Münib Efendi’nin hayatı, eserleri ve Mecmûa-yı Tekâyâ’sı

Show simple item record

dc.contributor.author Şimşek, Selami
dc.date.accessioned 2018-11-13T08:34:51Z
dc.date.available 2018-11-13T08:34:51Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Şimşek, S. (2007). Son dönem Celvetî Şeyhlerinden Bandırmalızâde Ahmed Münib Efendi’nin hayatı, eserleri ve Mecmûa-yı Tekâyâ’sı. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (21), 135-172. tr_TR
dc.identifier.issn 1300-5766
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/13558
dc.description Url: http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/355 tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmamızda son dönem Celvetî şeyhlerinden Üsküdarlı Bandırmalızâde Ahmed Münib Efendi’nin hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilmiş ve eserlerinden Mecmûa-yı Tekâyâ yeni harflere bazı açıklamalarla aktarılmıştır. Bandırmalızâde Ahmed Münib Efendi, 1275/1858 tarihinde Üsküdar’da Tavaşî Hasan Ağa Mahallesi’nde dünyaya gelmiştir. Babası Bandırmalızâde Şeyh Küçük Mehmed Gâlib Efendi (ö. 1329/1911)’dir. Tahsilini sırasıyla Üsküdar Fıstıklı Mektebi, Paşakapısı Rüştiyesi ile Toptaşı Askerî Rüştiyesi’nde ikmâl eden Ahmed Münib Efendi, amcası Şeyh Mehmed Fahreddin Efendi (ö. 1311/1893) vasıtasıyla tasavvuf yoluna sülûk etmiş ve babası Mehmed Gâlib Efendi’den tarîkat icâzetini almıştır. Ayrıca Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti’ne girmiş ve 29 sene memuriyetten sonra Cihât İdâresi Kâtibliği’nden 1327/1909 tarihinde kendi isteğine üzerine emekli olmuştur. 1336/1918 yılında Üsküdar’da vefât eden Ahmed Münib Efendi’nin basılı ve basılı olmayan birçok eseri vardır. Mecmûa-yı Tekâyâ, Mir’âtu’t-Turuk, Hukûk-ı Veled, Ta‘rîfü’l-Hitân ve Risâle-i Akîka basılmış eserleridir. Mecmûa-yı Tekâyâ’sında İstanbul’da bulunan toplam 304 tekkeden bahsetmiştir. tr_TR
dc.description.abstract This our study dwells on Bandırmalızade from Üsküdar who is Jilwatiyya sheikh of last century his life, works and Mecmua-yı Tekaya that is cited Turkish version with some explanation. Bandırmalızade Ahmed Münib Efendi was born in 1858 in Üsküdar Tavaşi Hasan Ağa Street. His father is Bandırmalızâde Şeyh Küçük Mehmed Gâlib Efendi (d. 1911). Ahmed Münib Efendi who accomplished his education respectively Üsküdar Fıstıklı School, Paşakapısı High School and Toptaşı Military High School, was followed the career of sufism by means of his uncle Sheikh Mehmed Fahreddin Efendi (d. 1893) and was acguired a diploma of order of his father. In addition he appointed Imperial Estates in Mortmain (Evkaf-ı Hümayun Nezareti) and after studied twenty-nine years he was retired his on request from Secretaryship of Management of Cihat (Cihat İdaresi Katipliği) in 1909. He died in 1918 in Üsküdar. Ahmed Münib Efendi has a lot of works that printed an unprinted. Mecmua-yı Tekaya, Mir’atu’t-Turuk, Hukuk-ı Veled, Ta‘rifü’l-Hitan ve Risale-i Akika are his printed works. He was treated total 304 dervish lodges in Istanbul in his Mecmua-yı Tekaya. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tr_TR
dc.subject Bandırmalızade Ahmed Münib Efendi tr_TR
dc.subject Mecmua-yı Tekaya tr_TR
dc.subject Biography tr_TR
dc.subject Biyografi tr_TR
dc.title Son dönem Celvetî Şeyhlerinden Bandırmalızâde Ahmed Münib Efendi’nin hayatı, eserleri ve Mecmûa-yı Tekâyâ’sı tr_TR
dc.title.alternative Bandırmalızade Ahmed Münib Efendi who is Jilwatiyya sheikh of last term; his life, works and Mecmua-yı Tekaya tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
dc.identifier.startpage 135
dc.identifier.endpage 172


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account