Selcuk University Digital Archive Systems

Tanzimattan cumhuriyete siyasal ve hukuksal yapının modernleşmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Akça, Gürsoy
dc.contributor.author Hülür, Himmet
dc.date.accessioned 2018-11-13T08:52:13Z
dc.date.available 2018-11-13T08:52:13Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Akça, G., Hülür, H. (2007). Tanzimattan cumhuriyete siyasal ve hukuksal yapının modernleşmesi. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (21), 235-269. tr_TR
dc.identifier.issn 1300-5766
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/13561
dc.description Url: http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/358 tr_TR
dc.description.abstract Osmanlı seçkinleri, Batı karşısındaki gerilemenin nedenlerini devlet örgütünün özelliklerine atfederek devlet aygıtının yapı ve işleyişinde yenilikler yapma yolunu tuttular. Batı gelişmişliği başlangıçta birtakım teknolojilerin aktarımı ile gerçekleştirilmeye çalışılmışsa da zamanla yenileşme çabalarının ilkeler ve örgütleri kapsamasının gerekliliği anlaşılmıştır. Bu çerçevede ilkin kanun ve usuller aktarılmış, sonra bu kanun ve usullerin uygulanmalarını sağlayacak örgütler kurulmuştur. Batının sosyo-politik anlayışı temelinde oluşturulan bu yapılanma, geleneksel Osmanlı toplumsal yapı ve örgütlerinde köklü değişimlerin ortaya çıkmasını sağlamış, bu değişim süreci, geleneksel yönetim ve yargı kurumlarının işlerlik alanlarının sınırlanmasına neden olmuştur. Katılımcı bir anlayışın gelişmesi, Osmanlı yönetiminin monarşiden parlamenter sisteme dönüşüm sürecine olumlu katkılar sağlamıştır. Bu çalışmada Osmanlı siyasal ve hukuksal modernleşmesinin örgütsel yapısı ve dinamikleri incelenmeye çalışılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Ottoman elites saw the causes of decay in the characters of state organization and attempted to make reform in the structure and functioning of the state apparatus. Although, in the beginning the western developments were adapted through transferring some of the technologies, in time was understood that the attempts at reform should contain the principles and organizations. In this framework, primarily laws and methods were transferred, and then organizations were established in order to apply these laws and methods. This restructuring based on the socio-political conceptions of the West led the emergence of fundamental change in the traditional Ottoman structure and organization. This process of change resulted in the limitation of the functions of traditional administrative and judiciary institutions. The development of a participatory approach positively contributed to the process of transformation from monarchy to parliamentary system. This study makes a consideration of organizational structure and dynamics of the Ottoman political and legal modernization. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tr_TR
dc.subject Hukuksal yapı tr_TR
dc.subject Siyasal yapı tr_TR
dc.subject Tanzimat tr_TR
dc.subject Meşrutiyet tr_TR
dc.subject Osmanlı Devleti tr_TR
dc.subject Modernleşme tr_TR
dc.subject Legal structure tr_TR
dc.subject Political structure tr_TR
dc.subject Constitutional monarchy tr_TR
dc.subject Reforms tr_TR
dc.subject Modernization tr_TR
dc.subject Ottoman Empire tr_TR
dc.title Tanzimattan cumhuriyete siyasal ve hukuksal yapının modernleşmesi tr_TR
dc.title.alternative Modernization of the political and legal structure from the tanzimat to the republic tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
dc.identifier.startpage 235
dc.identifier.endpage 269


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account