Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Köktürkçede yön bildiren kelimeler ve bunların okunuşuna farklı bir bakış

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author Toker, Mustafa
dc.date.accessioned 2018-12-05T09:16:47Z
dc.date.available 2018-12-05T09:16:47Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Toker, M. (2013). Köktürkçede yön bildiren kelimeler ve bunların okunuşuna farklı bir bakış. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (34), 1-10. tr_TR
dc.identifier.issn 1300-5766
dc.identifier.issn 2458-9071
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/13853
dc.description Url: http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/599 tr_TR
dc.description.abstract Köktürkçe metinlerde “bir, ḳur, yır” veya “biri, ḳurı, yırı” şekillerinde okunan yön bildiren kelimeler, Köktürkçeden sonraki dönem metinlerinde bulunmamaktadır. Bu sebeple bu kelimelerin köklerinin “bir, ḳur, yır” şeklinde mi, yoksa “biri, ḳurı, yırı” şeklinde mi olduğu kesin olarak bilinememektedir. Bu çalışmada sözü edilen kelimelerin köklerinin “bir, ḳur, yır” şekillerinde oldukları iddia edilmekte ve bu iddia ispat edilmeye çalışılmaktadır. tr_TR
dc.description.abstract The directional words, that are read as "bir, kur, yır" or "biri, kurı, yırı" in Kokturkish texts, have not existed in post-Kokturkish period texts. Therefore it can not be definitly known whether the roots of these words are "bir, kur, yır" or "biri, kurı, yırı". In this study it is asserted that the roots of these words are "bir, kur, yır" and this assertion is tried to be proven. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tr_TR
dc.subject Köktürkçe tr_TR
dc.subject Orhun Abideleri tr_TR
dc.subject Yön bildiren kelimeler tr_TR
dc.subject Orkhon Inscriptions tr_TR
dc.subject Directional words tr_TR
dc.subject Orkhon Turkish tr_TR
dc.title Köktürkçede yön bildiren kelimeler ve bunların okunuşuna farklı bir bakış tr_TR
dc.title.alternative Directional words in Orkhon Turkic and different perspective toward their pronunciation tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
dc.identifier.startpage 1
dc.identifier.endpage 10


Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster