Selcuk University Digital Archive Systems

Leylâ Erbil’in öykülerinde kadınlar ve çocuklar

Show simple item record

dc.contributor.author Kandemir, Gülşah
dc.date.accessioned 2018-12-05T11:36:58Z
dc.date.available 2018-12-05T11:36:58Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Kandemir, G. (2013). Leylâ Erbil’in öykülerinde kadınlar ve çocuklar. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (34), 117-132. tr_TR
dc.identifier.issn 1300-5766
dc.identifier.issn 2458-9071
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/13858
dc.description URL: http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/607 tr_TR
dc.description.abstract Leylâ Erbil’in öykülerinde kadınlar, ataerkil toplum düzeninde gelenek ve önyargılarla kuşatılmış, özgürleşme noktasında varoluş sancısı çeken çıkışsız bireyler olarak karşımıza çıkar. Yazar ayrıca, anneler ve çocuklar üzerinden kadınlık bilincinin gelenekler aracılığıyla kuşaklar arası aktarımına değinerek kamusal alanda ataerkilliğe hizmet eden geleneksel anne modelini eleştirir. Bu eleştiri aynı zamanda toplumun ahlak değerleriyle şekillenmiş, kadının sorgulamadan yaşadığı hayat biçimine yöneliktir. Bu çalışmada, kadın deneyimlerini ve sorunlarını anlatılarının merkezine alan Leylâ Erbil’in öykülerindeki kadın karakterlerden yola çıkılarak; eril gelenek içerisinde boğulmuş kadınların hiçlik ve varoluş arasındaki çıkmazları değerlendirilecektir. Ayrıca çocuk karakterler üzerinden bu geleneğin kuşaklararası aktarımına değinilecektir. tr_TR
dc.description.abstract We see women in Leylâ Erbil’s stories as helpless individuals surrounded by traditions and prejudices in a patriarchal society and trying to exist while trying to liberate. Mentioning about the transmission of the consciousness of femininity to the next generations through traditions, the author also criticizes the traditional model of motherhood which serves for patriarchy in public sphere. This criticism is also directed to the life style shaped by the moral values of the society and led by women without questioning. In this study, the distressed women’s dilemmas between nothingness and existence in the masculine tradition are going to be evaluated based on the woman characters in Leylâ Erbil’s stories which centre on the experiences and problems of a woman. Besides, the generational transmission of this tradition through child characters is going to be discussed. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tr_TR
dc.subject Leyla Erbil tr_TR
dc.subject Kadınlar tr_TR
dc.subject Çocuklar tr_TR
dc.subject Öykü tr_TR
dc.subject Women tr_TR
dc.subject Children tr_TR
dc.subject Story tr_TR
dc.title Leylâ Erbil’in öykülerinde kadınlar ve çocuklar tr_TR
dc.title.alternative Women and children in Leylâ Erbil’s stories tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
dc.identifier.startpage 117
dc.identifier.endpage 132


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account