Selcuk University Digital Archive Systems

Facebook addiction among university students in Turkey: “Selcuk University example”

Show simple item record

dc.contributor.author Balcı, Şükrü
dc.contributor.author Gölcü, Abdülkadir
dc.date.accessioned 2018-12-05T12:24:23Z
dc.date.available 2018-12-05T12:24:23Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Balcı, Ş., Gölcü, A. (2013). Facebook addiction among university students in Turkey: “Selcuk University example”. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (34), 255-278. tr_TR
dc.identifier.issn 1300-5766
dc.identifier.issn 2458-9071
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/13865
dc.description URL: http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/615 tr_TR
dc.description.abstract In the last five years Facebook has started to take an important part of people’s daily life as the result of developments in communication technologies. Nowadays so many scholars from communication studies accept Facebook as a mass communication media that provides people to reach so much kind information and also it provides people to communicate with their social contacts. Beside these additions, people have a great time and fun by using Facebook. However; beside its benefits to social and personal life of users, it is undeniably true that Facebook has some negative effects for its users because of heavy and aimless usage. Definitely the most important of these problems is Facebook Addiction. It is so common especially among teenagers. Facebook Addiction also makes teenagers experience problems and erosions in their social life and relations. This survey focuses on Facebook Addiction among university students. According to data taken by 903 students from Selcuk University; %5.1 of the students is addicts and %22.6 of the students is in the risky group. According to these results, it can be clearly said that %27.7 of participants is problematic Facebook users. It was revealed by this survey that there is a meaningful relation between Facebook operating time of participants and loneliness level of participants with Facebook Addiction level. Moreover, it was seen that Facebook Addictions of participants differentiate according to their Facebook usage purposes. tr_TR
dc.description.abstract Son yıllarda iletişim alanında yaşanan teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak Facebook, bireylerin yaşamlarının önemli bir parçası olmaya başlamıştır. Bugün birçok iletişim uzmanına göre Facebook; insanların ihtiyaç duyduğu birçok bilgiye ulaşmalarına, eğlenceli ve hoşça vakit geçirmelerine ve sevdikleriyle eş zamanlı iletişimde bulunabilmelerine imkân tanıyan bir kitle iletişim aracıdır. Ancak Facebook’un kullanıcılarının sosyal ve bireysel hayatlarına yaptığı bu kolaylıkların yanında amaçsız ve aşırı kullanımdan kaynaklanan bir takım sorunlara da yol açtığı bir gerçektir. Söz konusu sorunların başında hiç kuşkusuz Facebook bağımlılığı gelmektedir. Facebook bağımlılığı özellikle gençler arasında oldukça yaygın bir sorundur. Facebook bağımlılığı, beraberinde gençlerin genellikle sosyal ilişkilerinde erozyonlar ve problemler yaşamasına neden olabilmektedir. İşte bu çalışmada üniversite öğrencilerinin Facebook bağımlılığı mercek altına alınmıştır. Selçuk Üniversitesi’nde öğrenimini sürdüren 903 öğrenciden elde edilen verilere göre; katılımcıların yüzde 5.1’i Facebook bağımlısı, yüzde 22.6’sı ise riskli kullanıcı konumundadır. Bu sonuçlara göre katılımcıların yüzde 27.7’sinin “problemli Facebook kullanıcısı” olduğu söylenebilir. Katılımcıların günlük Facebook kullanım süresi ve yalnızlık düzeyleri ile Facebook bağımlılık düzeyi arasında pozitif anlamlı ilişkinin varlığı bu araştırma ile ortaya konmuştur. Ayrıca çalışma sonucunda, katılımcıların Facebook kullanım amaçlarına göre Facebook bağımlılıklarının da farklılaştığı sonucu elde edilmiştir. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tr_TR
dc.subject Social networks tr_TR
dc.subject Facebook tr_TR
dc.subject Addiction tr_TR
dc.subject University students tr_TR
dc.subject Sosyal paylaşım ağları tr_TR
dc.subject Bağımlılık tr_TR
dc.subject Üniversite öğrencileri tr_TR
dc.title Facebook addiction among university students in Turkey: “Selcuk University example” tr_TR
dc.title.alternative Türkiye’de üniversite öğrencileri arasında Facebook bağımlılığı: “Selçuk Üniversitesi örneği” tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
dc.identifier.startpage 255
dc.identifier.endpage 278


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account