Browsing 2016, Sayı 40 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Tuğluca, Murat (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Bu çalışmanın iki amacı bulunmaktadır. Birincisi 17. yüzyılın sonunda Osmanlı Devleti tarafından ilan edilen nefîr-i âmm uygulaması çerçevesinde hangi toplumsal katmanların sefere sürüldüğünü tespit etmek, ikincisi ise bu ...
 • Dönmez, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Kaptan-ı Derya Ahmed Fevzi Paşa, 1839 yılında gerçekleşen Nizip Savaşı ve ardından II. Mahmud’un vefatıyla birlikte, Osmanlı donanmasını Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa’ya teslim etti. Bu olayla ilgili mevcut literatürdeki ...
 • Koçak, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Osmanlı Devleti’nin Batılılaşma çabaları başta askerî alan olmak üzere çok daha öncelere dayanmasına karşın Tanzimat Fermanı’nın ilanı (1839) resmi başlangıç kabul edilir. Osmanlı Türk toplumunda pek çok meselede olduğu ...
 • Temel, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Osmanlı-Avustralya ilişkilerinin tarihi, Suriye ve Lübnan bölgelerinden Avustralya’ya yönelik göçlerin yoğunlaştığı XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar uzanmaktadır. Osmanlı Devleti ve Avustralya yerel hükümetleri, göçleri ...
 • Akkuş, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Moğollar Cengiz Han’ın liderliğinde toplanarak kısa sürede büyük bir imparatorluk kurmuş, Asya ve Avrupa’da hâkim güç haline gelmişlerdir. Mengü Han zamanına kadar birçok istila faaliyetinde bulunan Moğollar, onun büyük ...
 • Valiyev, Elvin; Yörük, Doğan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Dünyanın en sıcak çatışma bölgelerinden biri olarak kabul edilen Kafkasya gerek stratejik konumu, gerekse barındırdığı etnik ve dini çeşitlik bakımından her zaman büyük devletlerin ilgi alanı içine girmiştir. Bu devletlerin ...
 • Ürekli, Bayram (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Bu kısa çalışmada ünlü Türk tarihi profesörü Ahmet Zeki Velidî Togan tarafından Viyana’dan Ankara Üniversitesi Tıp Tarihi kürsüsü hocası Feridun Nafiz Uzluk’a 1933 ile 1941 yılları arasında yazılan üç mektup üzerinde ...
 • Kanal, Hümmet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  II. Abdülhamid dönemi, Osmanlı eğitim sisteminde modernleşmenin üst düzeylere geldiği bir devir olma özelliğini taşır. İstanbul ve taşrada, ilköğretimden ortaöğretime kadar bir çok modern eğitim kurumunun açılışı ...
 • Açık, Turan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  ‚Klasik‛ dönemde merkezden atanan subaşıların yerini 17. yüzyılda sancakbeyiler ve beylerbeyiler tarafından atanan subaşılar almıştı. Bu durum subaşılık bağlamında nisbî bir yerelleşmeyi beraberinde getirmişti. Subaşı ...
 • Yardım, Müşerref (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Bu makale ikinci Meşrutiyet İslamcılığının dönemin şartlarına uygun özelliklerini belirledikten sonra Osmanlı İslamcılarının hangi noktada İslami Yenilikçilerle benzer düşünceler geliştirdiklerini, hangi noktada ise ...
 • Aşcı, Ufuk Deniz (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Bozkır, Konya’nın il merkezine 116 km uzaklıkta, Akdeniz bölgesinde yer alan bir ilçesidir. Konumu gereği Akdeniz ikliminden karasal iklime geçiş bölgesinde bulunur. Bu durum ilçenin kültürel yapısını etkilemiştir. Dolayısıyla ...
 • Ospanova, Gulmira (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte Türk dünyasında yer alan dil ve edebiyat alanlarındaki gelişmeler, lehçeler arası çevirilerdeki problemleri de gün ışığına çıkarmıştır. Türk lehçelerinin birbirleriyle olan ...
 • Vurgun, Seda Yılmaz (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Çarlık döneminin baskıcı uygulamalarına karşı Müslüman Türklerin en şiddetli isyanı 1916’da başlamıştır. Bu uygulamalar arasında özellikle Rusya’nın askerlik muafiyetini kaldırarak Türkistanlıları cephe gerisine almak ...
 • Begiç, Hacer Nurgül (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Bir topluma farklı kimlik kazandıran ve onu diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerin başında “gelenekleri” gelmektedir. Türkler de tarih boyunca kendilerine has geleneklerini oluşturmuşlardır. Bu oluşumda göçebe yaşamdan ...
 • Fırat, Hatice (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Toplum sorunlarının şiirde işlenilmesi gerektiğinin vurgulayan Mehmet Akif, bu hassasiyeti eserlerinde bizzat gösterir. Ele alınmasında fayda gördüğü konulardan biri de içki-kumar alışkanlığı olan erkeklerin kadına bakışıdır. ...
 • Toker, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Bu çalışma, Kazan Tatar Türkçesinin ilk numunelerinden olduğunu düşündüğümüz bir elyazma dua kitabı hakkındadır. Bu dua kitabı, Moskova’daki Prospekt Mir Camiindeki Kur’ân-ı Kerîmler ve dua kitapları arasında bulunmaktadır. ...
 • Derviş, Leyla; Devrisheva, Khalida (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Kazak Türklerinin ilk bilim adamlarından biri olan Çokan Velihanov (1835-1865), Kazak Türk halkının tarihinde mümtaz bir yere sahiptir. Çokan Velihanov, XIX. yüzyılın en seçkin aydını, araştırmacısı, bilim adamı, tarihçi ...
 • Tek, Recep (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Her edebiyat geleneği, içinde bulunduğu çağın şartlarına, yaşadığı toplumun ihtiyaçlarına, zevklerine cevap verdiği sürece var olur. Dolayısıyla edebiyat toplumun beklentilerini karşılayabilmeli yani toplumla iç içe ...
 • Koçakoğlu, Bedia (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Son dönem Türk romanının dikkate değer yazarlarından biri de Müge İplikçi’dir. Edebiyatın daha çok öykü ve roman türünde eserler veren İplikçi, postmodernist tavrı ile dikkati çekmektedir. Sanatçının ilk eseri olan Kül ve ...
 • Kacıroğlu, Murat (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Italo Calvino, Amerika Dersleri adıyla kitaplaşan konferanslarından birinde edebiyatın yaşamın ağırlığına karşı hafiflik yaratan bir değer olduğunu söyler. Yaşam karşısında insanın bir varoluş sorunu olarak deneyimlediği ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account