Browsing 2016, Sayı 40 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Tuğluca, Murat (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Bu çalışmanın iki amacı bulunmaktadır. Birincisi 17. yüzyılın sonunda Osmanlı Devleti tarafından ilan edilen nefîr-i âmm uygulaması çerçevesinde hangi toplumsal katmanların sefere sürüldüğünü tespit etmek, ikincisi ise bu ...
 • Vurgun, Seda Yılmaz (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Çarlık döneminin baskıcı uygulamalarına karşı Müslüman Türklerin en şiddetli isyanı 1916’da başlamıştır. Bu uygulamalar arasında özellikle Rusya’nın askerlik muafiyetini kaldırarak Türkistanlıları cephe gerisine almak ...
 • Akkuş, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Moğollar Cengiz Han’ın liderliğinde toplanarak kısa sürede büyük bir imparatorluk kurmuş, Asya ve Avrupa’da hâkim güç haline gelmişlerdir. Mengü Han zamanına kadar birçok istila faaliyetinde bulunan Moğollar, onun büyük ...
 • Şahin, Savaş (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Çocuk oyunları, çocukların bireysel ve sosyal gelişimleri için oldukça önemlidir. Toplumun ekonomik yapısı, yaşam koşulları, toplumsal inançlar ve değerler oyun kültürünü ve çeşitlerini belirlemektedir. Çocuk oyunları ...
 • Ürekli, Bayram (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Bu kısa çalışmada ünlü Türk tarihi profesörü Ahmet Zeki Velidî Togan tarafından Viyana’dan Ankara Üniversitesi Tıp Tarihi kürsüsü hocası Feridun Nafiz Uzluk’a 1933 ile 1941 yılları arasında yazılan üç mektup üzerinde ...
 • İlhan, Ülfet Dağ; Avcıoğlu, Gamze Gizem (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  ‚Kar‛ adlı eseri ile Nobel ödülü alan Türk edebiyatının çağdaş yazarlarından Orhan Pamuk, kaleme aldığı son eseri ‚Kırmızı Saçlı Kadın‛da konu olarak Doğu ve Batı’nın önemli anlatılarını kullanmıştır. Bu eserde, Batı ...
 • Dönmez, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Kaptan-ı Derya Ahmed Fevzi Paşa, 1839 yılında gerçekleşen Nizip Savaşı ve ardından II. Mahmud’un vefatıyla birlikte, Osmanlı donanmasını Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa’ya teslim etti. Bu olayla ilgili mevcut literatürdeki ...
 • Aldırmaz, Volkan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Divan şiiri metinlerinin incelenmesi, yorumlanması ya da çözümlenmesiyle ilgili olarak, son zamanlarda yeni ve farklı yöntemlerin kullanıldığı görülmektedirler. Bu yöntemler, divan şiiri geleneğine farklı açılardan bakmayı ...
 • Aşcı, Ufuk Deniz (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Bozkır, Konya’nın il merkezine 116 km uzaklıkta, Akdeniz bölgesinde yer alan bir ilçesidir. Konumu gereği Akdeniz ikliminden karasal iklime geçiş bölgesinde bulunur. Bu durum ilçenin kültürel yapısını etkilemiştir. Dolayısıyla ...
 • Tek, Recep (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Her edebiyat geleneği, içinde bulunduğu çağın şartlarına, yaşadığı toplumun ihtiyaçlarına, zevklerine cevap verdiği sürece var olur. Dolayısıyla edebiyat toplumun beklentilerini karşılayabilmeli yani toplumla iç içe ...
 • Begiç, Hacer Nurgül (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Bir topluma farklı kimlik kazandıran ve onu diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerin başında “gelenekleri” gelmektedir. Türkler de tarih boyunca kendilerine has geleneklerini oluşturmuşlardır. Bu oluşumda göçebe yaşamdan ...
 • Valiyev, Elvin; Yörük, Doğan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Dünyanın en sıcak çatışma bölgelerinden biri olarak kabul edilen Kafkasya gerek stratejik konumu, gerekse barındırdığı etnik ve dini çeşitlik bakımından her zaman büyük devletlerin ilgi alanı içine girmiştir. Bu devletlerin ...
 • Toker, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Bu çalışma, Kazan Tatar Türkçesinin ilk numunelerinden olduğunu düşündüğümüz bir elyazma dua kitabı hakkındadır. Bu dua kitabı, Moskova’daki Prospekt Mir Camiindeki Kur’ân-ı Kerîmler ve dua kitapları arasında bulunmaktadır. ...
 • Karademir, Murat (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Osmanlı Devletinin 16. yüzyılında, Baş mimarlık görevinde bulunan Mimar Sinan, geniş Osmanlı coğrafyasına bıraktığı sayısız eserlerle ve bu eserlerinde görülen tasarım anlayışıyla Türk Mimarisinin gelmiş geçmiş en büyük ...
 • Ospanova, Gulmira (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte Türk dünyasında yer alan dil ve edebiyat alanlarındaki gelişmeler, lehçeler arası çevirilerdeki problemleri de gün ışığına çıkarmıştır. Türk lehçelerinin birbirleriyle olan ...
 • Koçakoğlu, Bedia (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Son dönem Türk romanının dikkate değer yazarlarından biri de Müge İplikçi’dir. Edebiyatın daha çok öykü ve roman türünde eserler veren İplikçi, postmodernist tavrı ile dikkati çekmektedir. Sanatçının ilk eseri olan Kül ve ...
 • Temel, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Osmanlı-Avustralya ilişkilerinin tarihi, Suriye ve Lübnan bölgelerinden Avustralya’ya yönelik göçlerin yoğunlaştığı XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar uzanmaktadır. Osmanlı Devleti ve Avustralya yerel hükümetleri, göçleri ...
 • Açık, Turan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  ‚Klasik‛ dönemde merkezden atanan subaşıların yerini 17. yüzyılda sancakbeyiler ve beylerbeyiler tarafından atanan subaşılar almıştı. Bu durum subaşılık bağlamında nisbî bir yerelleşmeyi beraberinde getirmişti. Subaşı ...
 • Yardım, Müşerref (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Bu makale ikinci Meşrutiyet İslamcılığının dönemin şartlarına uygun özelliklerini belirledikten sonra Osmanlı İslamcılarının hangi noktada İslami Yenilikçilerle benzer düşünceler geliştirdiklerini, hangi noktada ise ...
 • Koçak, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Osmanlı Devleti’nin Batılılaşma çabaları başta askerî alan olmak üzere çok daha öncelere dayanmasına karşın Tanzimat Fermanı’nın ilanı (1839) resmi başlangıç kabul edilir. Osmanlı Türk toplumunda pek çok meselede olduğu ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account