Selcuk University Digital Archive Systems

Sultan II. Abdülhamid’in Osmanlı eğitimine yaptığı önemli bir katkı: Emlâk-I Hümâyûn’a inşa edilen okullar

Show simple item record

dc.contributor.author Kanal, Hümmet
dc.date.accessioned 2018-12-12T05:43:27Z
dc.date.accessioned 2016-03-17
dc.date.available 2018-12-12T05:43:27Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-09-05
dc.identifier.citation Kanal, H. (2016). Sultan II. Abdülhamid’in Osmanlı eğitimine yaptığı önemli bir katkı: Emlâk-I Hümâyûn’a inşa edilen okullar. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (40), 151-176. tr_TR
dc.identifier.issn 1300-5766
dc.identifier.issn 2458-9071
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/13963
dc.description URL: http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/900 tr_TR
dc.description.abstract II. Abdülhamid dönemi, Osmanlı eğitim sisteminde modernleşmenin üst düzeylere geldiği bir devir olma özelliğini taşır. İstanbul ve taşrada, ilköğretimden ortaöğretime kadar bir çok modern eğitim kurumunun açılışı gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde, ülke dışında kaybedilen topraklardan, İstanbul ve Anadolu’ya kitleler halinde muhacir göçünün yaşandığı bilinen bir vakadır. Gerek mevcut nüfusun gerekse göçmenlerin okur-yazar oranının yükseltilmesi olayı genel bir sorundu. Padişah, hem Osmanlı vatandaşları için hem de bizzat kendi arazilerine yerleştirdiği muhacirler için birçok okul inşa ettirerek Osmanlı eğitimine önemli bir katkı sağlamıştır. Bu okulların büyük bir bölümü, ilköğretim düzeyinde eğitim veren ibtidâi mekteplerinden oluşmaktaydı. Bunun yanında az da olsa, rüşdiye ve medresenin de inşa edildiği bilinmektedir. Bu çalışmada, II. Abdülhamid döneminde padişah arazilerine inşa edilen okullar ve bu okulların vilâyetlere göre dağılımı ilmi bir disiplin içerisinde analiz edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The era of II. Abdülhamid is the era in which the modernization arrives its last level in Ottoman education system. In Istanbul and in town, many modern institutions of education were opened from primary school to secondary school. In this period, it is known that a great mass of refugee emigrated from the land lost outside country, to Istanbul and Anatolia. It was a general problem to increase the rate of literacy of both the existing population and the refugee. Sultan built many schools for both ottoman citizens and refugee who he placed in his lands and thus made an important contribution to education. A large number of these schools were ibtidâi training at the level of elementary schools. In addition to this, it is known that secondary school and madrasah were built. In this work, the schools built on sultan’s lands during II. Abdülhamid era and the distribution of these schools according to provinces are scientifically analyzed. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tr_TR
dc.subject II. Abdülhamid tr_TR
dc.subject Eğitim tr_TR
dc.subject Emlâk-ı hümâyûn tr_TR
dc.subject İbtidâi mektebi tr_TR
dc.subject Rüşdiye tr_TR
dc.subject Medrese tr_TR
dc.subject Education tr_TR
dc.subject Land of sultan tr_TR
dc.subject Primary school tr_TR
dc.subject Secondary school tr_TR
dc.subject Madrasah tr_TR
dc.title Sultan II. Abdülhamid’in Osmanlı eğitimine yaptığı önemli bir katkı: Emlâk-I Hümâyûn’a inşa edilen okullar tr_TR
dc.title.alternative An important contribution of Sultan Abdulhamid II to Ottoman education system: the schools built on Sultan’s land tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
dc.identifier.startpage 151
dc.identifier.endpage 176


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account