Selcuk University Digital Archive Systems

6 hafta düzenli egzersiz ile birlikte sıçanlara farklı sürelerde testosteron uygulamasının kemik doku üzerine etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lök, Sefa
dc.contributor.author Tav, Kader Hicran
dc.date.accessioned 2018-12-25T13:22:12Z
dc.date.available 2018-12-25T13:22:12Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Tav, K. H. (2018). 6 hafta düzenli egzersiz ile birlikte sıçanlara farklı sürelerde testosteron uygulamasının kemik doku üzerine etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14158
dc.description.abstract Anabolik Androjenik steroidlerin, kas kütlesini ve sportif performansı arttırmak amacıyla kullanıldığı, kullananların birçok sağlık problemi ile karşılaştığı bilinmektedir. Bu araştırmanın amacı, 6 hafta düzenli egzersiz ile birlikte farklı sürelerde testosteron uygulamasının sıçanların kemik doku üzerine etkisini saptamaktır. Araştırma, Selçuk Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezinden temin edilen 34 günlük (101,74 g) 46 adet sıçan (Erkek, Wistar) üzerinde gerçekleştirildi. Sıçanlar, K (kontrol) grubu, E (Egzersiz) grubu, T (Testosteron) grubu, TE1 (Testosteron + Egzersiz 1) grubu, TE2 (Testosteron + Egzersiz 2) grubu ve TE3 (Testosteron + Egzersiz 3) grubu olmak üzere 6 gruba ayrıldı. Testosteron uygulanan gruplara ait sıçanların canlı ağırlıkları ölçüsünde, haftalık olarak gerekli doz ayarlaması yapıldı. Materyallerin ön ve arka extremite kemikleri diseke edilerek ortaya çıkarıldı ve ortaya çıkarılan humerus ile femur kemikleri kurutuldu. Her bir kemiğin boy uzunluğu, corpus kalınlığı, cortex kalınlığı ve medullar çap noktaları belirlenerek gerekli ölçümler alındı. Sonuçlar Ort±SS olarak sunuldu. Verilerin gruplar arası karşılaştırılmada ANOVA ve Duncan testi uygulandı. p<0,05 değeri istatistiki açıdan önemli kabul edildi. T, ET3, ET2, ET1, E ve K gruplarının femur ve humerus kemiklerinin boy uzunlukları ortalamaları karşılaştırıldığında, femur boy uzunluğu T grubunun 33,99±0,68, ET3 grubunun 34,27±0,38, ET2 grubunun 34,29±0,45, ET1 grubunun 34,82±0,26, E grubunun 35,02±0,51 ve K grubunun 35,26±0,23 olarak bulundu. T, ET3, ET2, gruplarındaki sıçanların femur boy uzunluğunun ET1, E ve K grubu sıçanların femur boy uzunluğundan istatistiki açıdan önemli oranda kısa olduğu belirlendi (F: 8,201; p<0,05). Humerus boy uzunluğu T grubunun 26,99±0,77, ET3 grubunun 27,16±0,38, ET2 grubunun 27,18±0,28, ET1 grubunun 27,82±0,48, E grubunun 28,00±0,48 ve K grubunun 28,14±0,10 olarak ölçüldü. T, ET3, ET2, gruplarındaki sıçanların humerus boy uzunluğunun ET1, E ve K grubu sıçanların humerus boy uzunluğundan istatistiki açıdan önemli oranda kısa olduğu belirlendi (F: 9,156; p<0,05). T, ET3, ET2, ET1, E ve K gruplarının femur ve humerus kemiklerinin corpus ve cortex kalınlıkları ile medullar çap ortalamalarının birbirine benzer olduğu ve farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlendi (p>0,05). Çalışma sonuçları incelendiğinde Testosteron takviyesinin sıçanların femur ve humerus kemiklerinde erken epifizyal kapanmaya yol açarak boylarının uzamasını durdurduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca Testosteron takviyesinin olumsuz etkisini egzersizin de azaltmadığı görülmüştür. Anabolik Androjenik steroid sınıfındaki yasaklı maddelerin, bazı sporcular tarafından performansı arttırdığı düşünülse bile sporcu sağlığı açısından olumsuz etkileri nedeniyle bu maddeler kullanılmaması söylenebilmektedir. tr_TR
dc.description.abstract It is known that Anabolic Androgenic steroids are used to increase muscle mass and sportive performance and users encounter with several health problems. The aim of the present study is to determine the effect of testosterone administration at different times with regular exercise for 6 weeks on bone tissue of rats. The present study was conducted on 46 rats (Male, Wistar), which were 34 day-old (101,74 g), obtained from Selçuk University Research and Application Center for Experimental Medicine. The rats were divided into 6 groups including C (control) group, E (Exercise) group, T (Testosterone) group, TE1 (Testosterone + Exercise 1) group, TE2 (Testosterone + Exercise 2) group, and TE3 (Testosterone + Exercise 3) group. Based on live weights of rats in groups administered with testosterone, required dose was adjusted weekly. Front and rear limb bones of the materials were dissected and uncovered and the uncovered humeral and femoral bones were dehydrated. Necessary measurements were taken by determining length, corpus thickness, cortex thickness, and medullary diameter of every bone. The results were presented in Mean±SD. ANOVA and Duncan's test were applied to compare data among the groups. The value of p<0,05 was accepted as statistically significant. When mean lengths of femoral and humeral bones in the T, ET3, ET2, ET1, E and C groups were compared, length of femur was found to be 33,99±0,68 in the group T, 34,27±0,38 in the group ET3, 34,29±0,45 in the group ET2, 34,82±0,26 for the group ET1, 35,02±0,51 in the group E, and 35,26±0,23 for the group C. Femoral length of the rats in the groups T, ET3, and ET2 was determined to be statistically significantly shorter than femoral length of the rats in the groups ET1, E, and C (F: 8,201; p<0,05). Humeral bone length was measured to be 26,99±0,77 in the group T, 27,16±0,38 in the group ET3, 27,18±0,28 in the group ET2, 27,82±0,48 in the group ET1, 28,00±0,48 in the group E, and 28,14±0,10 in the group C. Humeral length of the rats in the groups T, ET3, and ET2 was determined to be statistically significantly shorter than humeral length of the rats in the groups ET1, E, and C (F: 9,156; p<0,05). Mean corpus and cortex thickness and medullar diameter of femoral and humeral bones in the groups T, ET3, ET2, ET1, E, and C were similar and the difference was not statistically significant (p>0,05). When examining results of the study, it was concluded that Testosterone supplementation stopped the increase in length leading to early closure of epiphyseal plates in femoral and humeral bones of the rats. In addition, exercise did not reduce the negative effect of Testosterone supplementation. Even though some athletes think that banned substances classified in Anabolic Androgenic steroids increase performance, it is possible to assert that these substances should not be used because of their adverse effects for health of athletes. tr_TR
dc.description.sponsorship Bu araştırma Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 17202060 proje numarası ile desteklenmiştir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Anabolik androjenik steroid tr_TR
dc.subject Femur tr_TR
dc.subject Humerus tr_TR
dc.subject Testosteron tr_TR
dc.subject Sıçan tr_TR
dc.subject Anabolic androgenic steroid tr_TR
dc.subject Rat tr_TR
dc.subject Testosterone tr_TR
dc.subject Kemik doku tr_TR
dc.subject Bone tissue tr_TR
dc.title 6 hafta düzenli egzersiz ile birlikte sıçanlara farklı sürelerde testosteron uygulamasının kemik doku üzerine etkisi tr_TR
dc.title.alternative Effect of applications of testosterone in different durations with 6-week regularly exercise on bone tissue rats tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account