Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Atlarda rhodococcus equi'nin serolojik teşhisi için r. equi vap a proteininden ELISA kiti geliştirilmesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.