Selcuk University Digital Archive Systems

Hemşirelerin işyerinde psikolojik tacize maruziyet düzeyleri ve etkileyen faktörler

Show simple item record

dc.contributor.advisor Akın, Belgin
dc.contributor.author Kurt, Emine
dc.date.accessioned 2018-12-27T08:05:10Z
dc.date.available 2018-12-27T08:05:10Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Kurt, E. (2018). Hemşirelerin işyerinde psikolojik tacize maruziyet düzeyleri ve etkileyen faktörler. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14176
dc.description.abstract İşyerinde psikolojik taciz, bir veya daha fazla kişinin genellikle bir kişiye yönelttiği sistematik ve uzun süreli etik dışı davranışlardır. Bu tanımlayıcı araştırma bir devlet hastanesinde çalışan 115 hemşirenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veri toplama araçları sosyo demografik özellikler, mesleki özellikler, psikolojik tacize maruziyetle ilgili özellikler ve psikolojik tacizle mücadele yöntemine ilişkin gösterilen tepkileri inceleyen bir anket ve katılımcıların olumsuz davranışlara maruziyet düzeyini belirlemeye yönelik İş yerinde Psikolojik Taciz Ölçeğidir. Veriler araştırmacı tarafından tüm hemşirelerle iş yerinde yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır. Hemşirelerin %49,6'sının işyerinde psikolojik taciz yaşadığı, %61,4'ünün yöneticileri tarafından psikolojik tacize maruz kaldığı, en fazla karşılaşılan psikolojik taciz davranışlarının işe yönelik davranışlar olduğu ve çoğunluğunun psikolojik taciz karşısında pasif tepkiler verdiği görülmüştür. Hemşirelerin psikolojik tacize maruziyetinde itibarı zedelemeye yönelik davranışlar alt boyutunda cinsiyet faktörünün önemli olduğu, kadın hemşirelerin erkek hemşirelerden daha fazla maruz kaldığı saptanmıştır. Pediatri servislerinde çalışan hemşirelerin dahili ve yoğun bakım servislerinde çalışan hemşirelere göre işe yönelik davranışlar alt boyutuna daha fazla maruz kaldığı görülmüştür. Hemşirelerin diğer sosyo- demografik ve mesleki özelliklerinin psikolojik tacize maruziyeti etkilemediği görülmüştür. Cinsiyet ve çalışılan servislerin işyerinde psikolojik tacize maruz kalmayı etkilediği ve psikolojik taciz karşısında hemşirelerin çoğunluğunun pasif tepkiler verdiği sonucuna varılmış, psikolojik tacizi önlemek için hemşirelerin eğitilmesi gerektiği, risk altındaki grupların yakından incelenip daha sıkı gözlem ve değerlendirmelerle daha sıkı önlemler alınması önerilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Psychological harassment in the workplace is a systematic and prolonged unethical behavior in which one or more persons usually lead to a person. This descriptive study was conducted with the participation of 115 nurses working in a state hospital. Data collection instruments are a questionnaire that examines the sociodemographic characteristics, occupational characteristics, characteristics of exposure to psychological harrassment, and the reaction to psychological harrassment, and Psychological Harrassment at Work Scale to determine participants' exposure to negative behaviors. The data were collected by the researcher with all the nurses at face-to-face interview at work. It was found that 49,6% of the nurses experienced psychological abuse in the workplace, 61,4% were exposed to psychological harassment by the managers, the most common psychological haressment behaviors are work-related behaviors and most of them were passive responses to psychological harassment. It was determined that the gender was imported in the subscale of behaviors for nurses' exposure psychological harassment, while female nurses were more exposed than male nurses. Nurses working in pediatric services were more exposed than nurses working in internal service and intensive care service in terms of work-related behaviors subscale. Other socio-demographic and occupational characteristics of nurses did not appear to affect psychological abuse exposure. It has been concluded that gender and working services affect the exposure to psychological harassment in the workplace and that the majority of the nurses responded passively in the face of psychological harrassment. It was suggested that the nurses should be trained to prevent psychological harassment and closely monitored by the groups at risk and more strictly observed and evaluted. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Hemşirelik tr_TR
dc.subject Psikolojik taciz tr_TR
dc.subject Mobbing tr_TR
dc.subject Psikolojik şiddet tr_TR
dc.subject Nursing tr_TR
dc.subject Psychological harassment tr_TR
dc.subject Psychological violence tr_TR
dc.title Hemşirelerin işyerinde psikolojik tacize maruziyet düzeyleri ve etkileyen faktörler tr_TR
dc.title.alternative The levels of nurses' exposure to psychological haressment in the workplace and factors which affecting tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account