Selcuk University Digital Archive Systems

Geleneksel çocuk oyunlarının oryantasyon ve ritim yeteneği üzerine etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kılıç, Mehmet
dc.contributor.author Budak, Maya
dc.date.accessioned 2019-01-07T11:18:32Z
dc.date.available 2019-01-07T11:18:32Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Budak, M. (2016). Geleneksel çocuk oyunlarının oryantasyon ve ritim yeteneği üzerine etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14251
dc.description.abstract Bu çalışmada, geleneksel çocuk oyunlarından kaleli yakan top ve mendil kapmacanın oryantasyon ve ritim yeteneği üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya, yaşları ortalaması 8.50±0.51 yıl, boyları ortalaması 1.28±0.07 metre ve vücut ağırlığı ortalamaları 28.83±6.68 kg olan 18 erkek çocuk, yaşları ortalaması 8.42±0.52 yıl, boyları ortalaması 1.28±0.06 metre ve vücut ağırlığı ortalamaları 27.86±3.54 kg olan 12 kız çocuğu olmak üzere toplam 30 çocuk deney gurubu olarak katılmıştır. Aynı zamanda, araştırmaya, yaşları ortalaması 8.58±0.52 yıl, boyları ortalaması 1.29±0.07 metre ve vücut ağırlığı ortalamaları 29.12±4.65 kg olan 12 erkek çocuk, yaşları ortalaması, 8.39±0.51 yıl, boyları ortalaması 1.24±0.06 metre ve vücut ağırlığı ortalamaları 26.66±8.99 kg olan 18 kız çocuğu olmak üzere toplam 30 çocuk kontrol gurubu olarak katılmıştır. Deney gurubunu oluşturan çocuklara 8 hafta süreyle haftada 3 gün geleneksel çocuk oyunlarından mendil kapmaca ve kaleli yakan top oyunu oynatılmıştır. Kontrol gurubunda yer alan çocuklar ise geleneksel çocuk oyunlarıyla ilgili bir oyunun içerisinde bulunmamış olup sadece beden eğitimi derslerine katılmıştır. Araştırmaya katılan çocukların oryantasyon ve ritim yetenekleri saha testleri ile ölçülmüştür. Araştırmada elde edilen veriler öntest – sontest modeline göre elde edilmiştir. Okullarda oynatılan geleneksel çocuk oyunlarının ritim yeteneği üzerine istatistiksel olarak anlamlı etkisinin olduğu (P<0.05), oryantasyon yeteneği üzerine ise istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin (P>0.05) olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, geleneksel çocuk oyunlarının, 8-9 yaş çocuklarda ritim yeteneğini %16 geliştirdiği fakat oryantasyon yeteneği açısından bir etkisinin olmadığı düşünülmektedir. Bu çalışmanın bulguları ve literatür dikkate alındığında, ilköğretim dönemindeki çocukların hareketlerinin düzenlenmesi, yönlendirilmesi ve ileriki süreçte hazır bulunuşluğu sağlamak bakımından koordinatif yeteneklerin, 7-10 yaş çocuklarda geleneksel oyunlar oynatarak geliştirilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Aim of this study was to evaluate the effectiveness of traditional children games as goal touch ball and handkerchief on rhythm and orientation ability. Children's characteristics were as follows: age = 8.50±0.51 years, height = 1.28±0.07 m, and weight = 28.83±6.68 kg for 18 male; age = 8.42±0.52 years, height = 1.28±0.06 m, and weight = 27.86±3.54 kg for 12 female in thirty children experimental group. age = 8.58±0.52 years, height = 1.298±0.07 m, and weight = 29.12±4.65 kg for 12 male; age = 8.39±0.51 years, height = 1.24±0.06 m, and weight = 26.66±8.99 kg for 18 female in thirty children control group. Traditional children games consisting of 2 games which are named goal touch ball and handkerchief were applied to the children 3 days a week for 8 weeks. Pre – and post testing of children included assessments of rhythm and orientation. There was a significant (P<0.05) effectiveness of traditional children games in rhythm ability. On the other hand, There no was a significant (P>0.05) effectiveness of traditional children games in orientation ability. Conclusion, it is thought that traditional children's games develop the rhythm ability of children aged 8-9 years by 16% but have no effect in terms of orientation ability. When the results of this study and the literature are taken into consideration, it has been concluded that coordinated abilities should be improved by playing traditional games in children aged 7-10 years in order to arrange, orientate and prepare for future existence of movements of children in primary education. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Geleneksel oyun tr_TR
dc.subject Koordinatif yetenek tr_TR
dc.subject Çocuk tr_TR
dc.subject Child tr_TR
dc.subject Traditional game tr_TR
dc.subject Coordinates ability tr_TR
dc.title Geleneksel çocuk oyunlarının oryantasyon ve ritim yeteneği üzerine etkisi tr_TR
dc.title.alternative The effect of traditional children's games on orientation and rhythm ability tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account