Selcuk University Digital Archive Systems

Conformable Laplace dönüşümleri ve uygulamaları

Show simple item record

dc.contributor.advisor Özkan, Ozan
dc.contributor.author Kurt, Ali
dc.date.accessioned 2019-02-05T11:59:01Z
dc.date.available 2019-02-05T11:59:01Z
dc.date.issued 2018-09-07
dc.identifier.citation Kurt, A. (2018). Conformable Laplace dönüşümleri ve uygulamaları. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14492
dc.description.abstract Bu tezde; ilk olarak conformable Laplace dönüşümünün varlığı, tekliği, bazı temel özellikleri ile ilgili teoremlere ve ispatlarına yer verilmistir. Ayrıca conformable Laplace dönüşümü genelleştirilerek iki katlı ve üç katlı conformable Laplace dönüşümleri ve bu dönüşümlerin özelliklerini açıklayan teoremler ifade ve ispat edilmiştir. Yeni verilen conformable Laplace dönüşümleri ve özellikleri kullanılarak bazı conformable kesirli integral deklemlerin, integro diferensiyel denklemlerin, integro diferensiyel denklem sistemlerin, kısmi integro diferensiyel denklemlerin, kısmi diferensiyel denklemlerin, kısmi diferensiyel denklem sistemlerinin, diferensiyel denklemlerin ve diferensiyel denklem sistemlerinin tam çözümleri elde edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this thesis, firstly theorems and proofs about some basic properties, existence and uniqueness of conformable Laplace transform are given. Also by generalizing conformable Laplace transform, double and triple conformable Laplace transforms and theorems and proofs on some basic properties of these transforms are expressed. By using the properties of these new conformable Laplace transforms the exact solutions of conformable fractional integral equations, integro differential equations, integro differential equation systems, partial integro differential equations, partial differential equations, partial differential equation systems, differential equations and differential equation systems are obtained. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Conformable kesirli türev tr_TR
dc.subject Conformable kesirli integral tr_TR
dc.subject Conformable Laplace dönüşümü tr_TR
dc.subject Kesirli diferensiyel denklemler tr_TR
dc.subject Conformable fractional derivative tr_TR
dc.subject Conformable fractional integral tr_TR
dc.subject Conformable Laplace transform tr_TR
dc.subject Fractional differential equations tr_TR
dc.title Conformable Laplace dönüşümleri ve uygulamaları tr_TR
dc.title.alternative Conformable Laplace transforms and applications tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account