Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Halkla ilişkiler ve spor otellerin bir pazarlama stratejisi olarak kullandığı golf sporunun halkla ilişkiler açısından yeri ve önemi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.