Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Sosyal sorumluluk projelerinin halkla ilişkilerin işlevselliği üzerine etkisi (örnek olay incelemesi)

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.