Selcuk University Digital Archive Systems

İkinci yabancı dil (Almanca) öğretiminde Avrupa dil portfolyosuna dayalı uygulamaların etkililiğinin değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sünbül, Ali Murat
dc.contributor.author Ege, İlhami
dc.date.accessioned 2015-03-02T13:32:30Z
dc.date.available 2015-03-02T13:32:30Z
dc.date.issued 2011-11-02
dc.identifier.citation Ege, İ. (2011). İkinci yabancı dil (Almanca) öğretiminde Avrupa dil portfolyosuna dayalı uygulamaların etkililiğinin değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1679
dc.description.abstract Bu çalışmada, yabancı dil öğretiminde Avrupa Dil Portfolyosuna (ADP) dayalı etkinliklerin etkiliği değerlendirilmiştir. Araştırma yaklaşımı olarak ?karma araştırma yaklaşımı? kullanılmıştır. Nicel veriler için deneysel araştırma modellerinden biri olan ?öntest-sontest kontrol gruplu deneme modeli kullanılmıştır. Ayrıca öğrencilerin derse katılım düzeylerini belirlemek için, nitel araştırmalarda kullanılan görüşme ve gözlem tekniği kullanılmıştır. Nitel bulgular, betimsel analiz yöntemiyle elde edilmiştir. Araştırma, 2010-2011 akademik yılında Kars Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü birinci ve ikinci öğretimde öğrenim gören birinci sınıf öğrencileriyle yürütülmüştür. Deney grubunda 26, kontrol grubunda 21 olmak üzere toplam 47 öğrenci çalışma grubunda yer almıştır. Gruplar, Üniversite Yabancı Dil Giriş Sınavı, Başarı ve Özdeğerlendirme Testleri öntest sonuçları doğrultusunda eşitlenmiştir. Deney grubuna 16 hafta süreyle, A1 Dil Basamağı için ADP'na dayalı etkinlikler uygulanmıştır. Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir. 1. ADP'na dayalı etkinler öğrencilerin bilişsel farkındalık becerileri üzerinde etkili olmamıştır. 2. ADP'na dayalı etkinlikler, dilin dört becerisini kazandırmada daha etkili olmuştur. 3. ADP'na dayalı etkinlikler, öğrencilerin yabancı dile yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilemiştir. 4. ADP'na dayalı etkinlikler, öğrencilerin derse katılımlarını sağlamıştır. 5. ADP'na dayalı etkinlikler, öğrenilenlerin kalıcı olmasında etkili olmuştur. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the effectiveness of the activities based on European Language Portfolio (ELP) in foreign language teaching was assessed. ?Mixed Research Approach? was used as the research method. The research model used here is the pretest-posttest with control group. Furthermore, student attendance was evaluated using interview and observations, which are techniques routinely employed in qualitative research methods. Qualitative data was assessed using descriptive analyses method. The study was conducted among Freshman College students enrolled in Kafkas University, Faculty of Science and Literature, Department of English Language and Literature in 2010-2011. A total of 47 student consisted of 26 students of experimental group and 21 students of control group participated in the study. The groups were equalized based on University Entrance Exam for Foreign Languages, Accomplishment and Self-evaluation Test pretest results. The activities based on European Language Portfolio (ELP) of A1 Language Level were applied to the experimental group for 16 weeks and following results were derived. 1. The activities based on ELP were not effective on students? metacognitive abilities. 2. The activities based on ELP were more effective in acquisition of the four language skills. 3. The activities based on ELP positively affected students? attitudes towards the foreign language. 4. The activities based on ELP ensured students? participation. 5. The activities based on ELP have helped persistency of the learned material. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Başarı tr_TR
dc.subject Tutum tr_TR
dc.subject Kalıcılık tr_TR
dc.subject Accomplishment tr_TR
dc.subject Metacognition tr_TR
dc.subject Attitude tr_TR
dc.subject Persistency tr_TR
dc.subject Avrupa Referans Çerçevesi tr_TR
dc.subject Avrupa Dil Portfolyosu tr_TR
dc.subject A1 dil basamağı tr_TR
dc.subject Bilişsel farkındalık tr_TR
dc.subject Yabancı dil öğrenimi tr_TR
dc.subject European Reference Frame tr_TR
dc.subject A1 language level tr_TR
dc.subject European Language Portfolio tr_TR
dc.subject Foreign language learning tr_TR
dc.title İkinci yabancı dil (Almanca) öğretiminde Avrupa dil portfolyosuna dayalı uygulamaların etkililiğinin değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Assessing the effectiveness of the activities based on european language portfolio (ELP) in the second foreign language (German) teaching tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account