Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

SBE, Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı Koleksiyonu

SBE, Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı Koleksiyonu

 

Güncel Gönderiler

 • Aker, Abdulhalik (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Çağdaş Türk şiirinin önemli isimlerinden olan Süleyman Çobanoğlu, Dergâh dergisinde yayınladığı ilk şiiriyle dikkatleri üstüne çekmeyi başaran nadir şairlerden biridir. 90'lı yıllarda modern şiirle uğraşan hemen herkesin ...
 • Hamad, Kosar Othman (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-11-11)
  Bu çalışmada, 19. yüzyılın başarılı tasavvuf şairlerinden Kerküklü “Şeyh Abdulkȃdir Talebânî” (Fȃiz) ele alınmıştır. Şairin Türkçe şiirleri, farklı kaynaklardan bir araya getirilerek dil incelemesi yapılmıştır. Çalışma ...
 • Atalay, Nuray (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-09-18)
  Son dönem yazarlarımızdan olan Emine Işınsu, geniş bilgi birikimi ve yaşadığı kültürel ortamın etkisiyle eserlerinde toplumu aydınlatmıştır. Eserlerinde milli duygu ve düşüncelerimizi içeren birçok konuya temas etmiş, ...
 • Kazanci, Sinan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-12-15)
  Bu yüksek lisans çalışmasının konusu, aslı Rodos Hafız Ahmetağa Kütüphanesi'nde bulunan, dijital görüntüleri ise Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi'nde (asıl nüsha olarak kabul edilen) olan, Bursa İnebey Yazma ve Basma ...
 • Yavi, Fecri (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-07-04)
  Bu yüksek lisans çalışmasının konusunu Sabâyî mahlaslı bir müellif tarafından hicri 915 (miladi 1509) yılında yazılan Hikâyet-i Üveysü'l Karanî isimli eser oluşturmaktadır. Eser, Yemen'de yaşayan Veysel Karanî'nin Hazret-i ...
 • Arzı, Saadet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-01-18)
  XVI. yüzyıl divan şiirini şekillendiren en önemli unsurlar hiç şüphesiz İslâmî inançlar (ayet, hadis), peygamber kıssaları ve mucizeleri, İslâm tarihi, dinî menkıbeler ve Türk tarih ve kültürüdür. Bu çalışmamızda XVI. ...
 • Uygun, Muhsin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014-01-08)
  Tezimizde Çulluk Kapan Lügati üzerine İnceleme-Metin-Dizin çalışması yapılmıştır. Arap harfli metin, çevriyazı alfabesine aktarılmış ve kelimelerin dizini yapılmıştır. Eserin inceleme kısmında dikkat çeken imlâ özellikleri ...
 • Reyhanoğulları, Gökhan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
  Orhan Duru (1933-2009), 1950 kuşağının diğer bütün yazarları gibi Sait Faik Abasıyanık'tan etkilenerek yola çıkmıştır. Buna rağmen Duru, bu kuşak içinde farklı bir yere sahiptir. Ele aldığı konular bakımından bu kuşak ...
 • Yorulmaz, Yasemin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
  Hazırlamış olduğumuz bu tezin konusunu Cumhuriyet devri sanatçılarından Vedat Örfi Bengü'nün romanları üzerine yapılmış bir inceleme oluşturur.Amacımız edebiyat tarihimizin seyri içerisinde yazarımızın romanlarıyla aldığı ...
 • Dağı, Satiye (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Masallar, canlı kultur hazinelerimizdir. Bu yonuyle masalların mutlaka unutulmadan, cağın bilim, iletisim ve teknolojisi icerisinde kaybolup gitmeden derlenip korunma altına alınmaları gerekmektedir. Derlendiği bolgenin ...
 • Günay, Metin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Süreli yayınlar edebiyat tarihi araştırmalarında her zaman önemli bir yer tutmuştur. Tanzimat döneminde gazete ve dergilerin yayın hayatlarına başlamalarıyla Türk fikir hayatında önemli değişikler ve gelişmeler meydana ...
 • Yaşkeçeli, Mutlu (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Tanzimat'la birlikte Batı Edebiyatı'nın etkisiyle Türk Edebiyatı'nda önemli gelişmeler yaşanmıştır. Batı Edebiyatı'ndan edebiyatımıza birçok yeni tür girmiştir. Gazete ve dergi bu yeni türler arasında en çok ilgi görenlerdendir. ...
 • Doğan, Hilal (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Kemal Tahir, çağdaş Türk edebiyatının yetiştirmiş olduğu değerli romancılarımızdan biridir. Bu nedenle de hakkında çok fazla araştırma yapılmış ve yazılar yazılmıştır. Biz de çalışmamızda, yazarın romanlarındaki kadın ...
 • Gedik, Melike (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Konya ili Derebucak ilçesinde derleme metoduyla elde ettiğimiz verilere göre hazırlanan bu tezimizde Derebucak'ın gelenek, görenek, örf ve adetlerini açıklamaya çalıştık. Ayrıca Türk halk edebiyatı ürünleri olan; masal, ...
 • Güzel, Mehmet Şirin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Bu çalışmada, Türkçenin ağır ve ağdalı dönemlerine ait eserlerden birinin bugüne değin baskıları incelenerek Türkçenin sadeleşme seyri belirlenmeye çalışılmıştır. Bir eserin bünyesinde, yazıldığı ya da yeniden kaleme ...
 • Yavuz, Yasemin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Eski Anadolu Türkçesi döneminde çeşitli bilim dallarında yazılmış eserler arasında tıp yazmaları önemli yer tutar. Çalışmamızdaki amaç tıp yazmaları üzerine yapılacak araştırmalara katkı sağlamak, Türkiye Türkçesinin kaynağı ...
 • Koluçolak, Adem (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Türk kültüründe, yazılı edebiyat ve sözlü gelenek ilişkisi canlıdır. Sözlü gelenek, yazılı edebiyat için bazen doğrudan kaynak, bazen de etkili bir malzeme olmaktadır. Bu çalışmada, çağdaş ve başarılı bir romancı olan ...
 • Yağımlı, Mustafa Akil (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Reşat Nuri Güntekin'in Dudaktan Kalbe adlı romanının ilk baskısı esas alınarak yapılan bu çalışmada, Türkiye Türkçesi dil bilgisinin cümle bilgisi dalı ile ilgili kapsamlı bilgiler verilmiş, başlıklar ile ilgili olarak ...
 • Boysak, Nail (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Çalısmamızda Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi'nde yer alan 1479, 1591, 2752, 3005 numaralı mecmuaların tanıtımını ve 2752, 3005 numaralı mecmuaların metnini hazırladık. Hazırladığımız metinden sonra mecmuadaki siirleri ...
 • Özer, Abdulvahap (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Bekir Yıldız'ın hikâye ve romanlarında geçen sosyal meselelerin işlendiği tezde toplumun problemleri, aile ilişkileri, gurbete giden işçilerimizin yaşadıkları ele alınmıştır. Özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin ...

Daha Fazla