Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Borularda düşük peclet sayılı laminer akış ısıl gelişme bölgesi ısı transferinin incelenmesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.