Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Sitokhalasin-B ile bloklanmış yenidoğan periferalkan lenfositlerinde fototerapinin uyardığı mikronukleuslar

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.