Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Konya ekolojik şartlarında üç tahıl cinsinde (Triticale spp, Triticum spp, Hordeum spp) apex gelişimi ile verim komponentleri arasındaki ilişkiler üzerine bir araştırma

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.