Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

EBE, Yüksek Lisans, Güzel Sanatlar Koleksiyonu

EBE, Yüksek Lisans, Güzel Sanatlar Koleksiyonu

 

Güncel Gönderiler

  • Sesigür, Ayça (Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2011-04-15)
    Araştırmada resim sanatının başlangıcından bugüne sanatçı nesne ilişkisi ? çağdaşlaşma süreci? kapsamında incelenmiştir. Sanatçı nesne ilişkisi felsefi temellere dayandırılarak, sanat tarihsel süreçte eser örnekleri ile ...

Daha Fazla