Selcuk University Digital Archive Systems

Çumra (Konya) ilçesinin beşeri ve ekonomik coğrafyası

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tapur, Tahsin
dc.contributor.author Tuncer, Bayram
dc.date.accessioned 2015-06-03T12:48:21Z
dc.date.available 2015-06-03T12:48:21Z
dc.date.issued 2011-06-17
dc.identifier.citation Tuncer, B. (2011). Çumra (Konya) ilçesinin beşeri ve ekonomik coğrafyası. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2338
dc.description.abstract Yüksek lisans çalışması olarak hazırlanan bu tezin konusunu Çumra İlçesi'nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası oluşturmaktadır. Konya iline bağlı bir ilçe olan Çumra, İç Anadolu Bölgesi'nin Konya Bölümü'nde yer almaktadır. Kuzeyden Karatay, doğudan Karapınar, batıdan Akören ve Meram, güneybatıdan Bozkır, güneyden Güneysınır ilçeleri, güneydoğudan ise Karaman ili ile sınırlandırılmış olan Çumra İlçesi 2 320 km2 yüzölçüme sahiptir. Araştırma sahasının batısında Erenler-Alacadağ adı verilen kuzey-güney istikametli dağların doğu yamaçları (Abazdağ) ve bu yamaçlar önündeki platolar yer almaktadır. Güneyinde ise Karadağ volkanik kütlesi bulunmaktadır. Kuzey ve doğusunda ova tabanının bir devamı uzanmaktadır. İlçede genel olarak karasal iklim hüküm sürmektedir. Sahada yıllık ortalama sıcaklık 110C, yıllık ortalama toplam yağış 324 mm'dir. Çumra İlçe yönetim teşkilatı Cumhuriyet döneminde 1926 yılında oluşturulmuştur. Yönetim alanı içerisinde 10 kasaba ve 30 köy yerleşmesi bulunan ilçenin 2010 yılındaki toplam nüfusu 64 627'dir. Aynı yıl km2'ye 28 kişi/km2 düştüğü saha, alanı ile orantısız bir dağılım göstermektedir. Çumra tarımsal ekonomik faaliyetlerden tahıl tarımı ve özellikle buğday üretimi bakımından oldukça gelişmiş bir bölgedir. Hayvancılık bölge ekonomisindeki eski önemi kaybetmekle birlikte, özellikle küçükbaş hayvancılık açısından hala önemli bir faaliyettir. İlçede son yıllarda sanayi faaliyetlerindeki gelişmede Çumra Şeker ve bünyesindeki diğer tesislerin büyük etkisi olmuştur. Bazı özellikleri yukarıda kısaca belirtilen bu çalışmada, Çumra ilçesi için öngördüğümüz sosyo-ekonomik gelişmenin gerçekleşmesi amacıyla, mevcut potansiyel doğrultusunda bir plânlama ortaya konulmaya çalışılm ıştır. tr_TR
dc.description.abstract "Human and economic geography of Çumra District" is the subject of this thesis that is already prepared for Postgraduate study. Çumra is district of Konya and located in Konya where is in the Middle Anatolia Region of Turkey. It?s border is Karatay from North, Karapınar from East, Akören and Meram from West, Bozkır from South West, Güneysınır from South, Karaman from South East; it has 2320 km2 area. Erenler-Alacadağ Mountains is located at the west of research field, east sections of (Abazdağ) Mountain at the North- South direction and plato are located in front of those Mountain. There is Karadağ volcanic mass at the South. It aligns as continuation of North and east Lowland. Continental climate is general in the district. Annual average temperature is 11°C, annual average rainfall is 324 mm. Administration Organization of Çumra has been composed in Republic Era in 1926. There are 10 towns, 30 villages in the Management Area, total population of district in 2010 was 64 627. The land rate for km2 was for 28 people in the same year but it presents a disproportional distribution. Çumra is very developed region regarding agricultural economic activities as cereal and especially wheat producing. Animal keeping loses its importance in the region when we compare with past but it is still important activity regarding small cattle breeding. Development in the industry activities in recent years became affected in the region especially Çumra Şeker (Çumra Sugar Plant) and its other plants have big affection. In this study of which some features are stated above briefly, a planning has been tried to be set forth towards current potential to realize socio-economical development that we assume for Çumra district. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Çumra tr_TR
dc.subject Konya tr_TR
dc.subject Economic geography tr_TR
dc.subject Ekonomik coğrafya tr_TR
dc.subject Human geography tr_TR
dc.subject Beşeri coğrafya tr_TR
dc.title Çumra (Konya) ilçesinin beşeri ve ekonomik coğrafyası tr_TR
dc.title.alternative Human and economic geography of Çumra district tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account