Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Yüzey çatlaklı cam takviyeli plastiklerde gerilmeli korozyon

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.