Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Buğday saplı sentetik komposta ilave edilen bazı besin maddelerinin Agaricus bisporus (Lge) Sing'un misel gelişmesine, verimine ve erkenciliğine etkisinin araştırılması

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.