Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Bifleks dişli zincir baklalarında elasto-plastik gerilme analizi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.