Selcuk University Digital Archive Systems

Tavşanlarda Sevoflurane ve İsoflurane'ın selüler ve humoral immun sisteme ait bazı parametreler (ANAE, Ig G, Ig M) üzerine etkisinin araştırılması

Show simple item record

dc.contributor.advisor Özkan, Kadircan
dc.contributor.author Erpolat, Ayşen
dc.date.accessioned 2015-11-06T08:11:35Z
dc.date.available 2015-11-06T08:11:35Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Erpolat, A. (2008). Tavşanlarda Sevoflurane ve İsoflurane'ın selüler ve humoral immun sisteme ait bazı parametreler (ANAE, Ig G, Ig M) üzerine etkisinin araştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2795
dc.description.abstract Sunulan araştırma ile İsoflurane ve Sevoflurane anestezik ajanların immun sistem üzerine olan etkilerinin belirlenerek post operatif dönemin komplikasyonsuz geçmesi için alınabilecek önlemlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 48 tavşan isofluran ve sevofluran olmak üzere iki, bu iki gurubunda anestezi, anestezi/antibiyotik, anestezi/operasyon, anestezi/antibiyotik/operasyon olmak üzere 4 alt guruptaki kombinasyonları denenerek immun sistem üzerine olan etkileri IgG, IgM ve ANAE enzimi bazında değerlendirilmiştir. Sonuç olarak Sevoflurane'ın klinikte kullanımı sırasında avantajlarının daha fazla olmasına rağmen immun sistem üzerine İsoflurane' a göre daha fazla etki ettiği belirlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study was to determine precautions in order to have uncomplicated post operative time following İsoflurane and Sevoflurane anesthesia affecting immunologic system. Total of 48 rabbits were used in this study as in İsoflurane and Sevoflurane groups. These two groups were divided to 4 sub groups including anesthesia, anesthesia/antibiotic, anesthesia/surgery and anesthesia/antibiotic and surgery. IgG, IgM and ANAE enzymes were evaluated as to determine the differences among groups. As a result, although the use of sevofluran is more advantages clinically, it is more adverse reactions on immunological system compared to isoflurane . tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Isoflurane tr_TR
dc.subject Sevofluran tr_TR
dc.subject Sevoflurane tr_TR
dc.subject Tavşanlar tr_TR
dc.subject Rabbits tr_TR
dc.subject İmmünoglobülinler tr_TR
dc.subject Immunoglobulins tr_TR
dc.subject İsoflurane tr_TR
dc.title Tavşanlarda Sevoflurane ve İsoflurane'ın selüler ve humoral immun sisteme ait bazı parametreler (ANAE, Ig G, Ig M) üzerine etkisinin araştırılması tr_TR
dc.title.alternative The investigation of the effects of Sevoflurane & İsofluorane on some parameters (ANAE, Ig G, Ig M) of the immune system both cellular and humoral in rabbits tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account