Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

SBE, Doktora, Coğrafya Eğitimi Koleksiyonu

SBE, Doktora, Coğrafya Eğitimi Koleksiyonu

 

Güncel Gönderiler

  • Akış, Ayhan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002)
    "GAP' in Şanlıurfa ili sosyo-ekonomik coğrafyasına etkileri" bu çalışmanın konu sudur. Şanlıurfa ili, bünyesinde geçmişten günümüze gerek İslamiyet öncesine gerekse İslamiyet sonrasına ait değişik uygarlıkların izlerini ...

Daha Fazla