Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Üniversitelerde iç denetimin etkinliğinin arttırılmasına yönelik bir alan araştırması

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.