Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

TGF-β, hesperitin ve kuersetinin MCF-7 hücresinin uPA aktivitesi üzerine ve PAI-1 ekspresyonuna etkisi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.