Selcuk University Digital Archive Systems

Mevlâna'nın Mesnevî'sinde şehir ve köy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Temizel, Ali
dc.contributor.author Işık, Canan
dc.date.accessioned 2016-12-27T13:15:16Z
dc.date.available 2016-12-27T13:15:16Z
dc.date.issued 2015-06-29
dc.identifier.citation Işık, C. (2015). Mevlâna'nın Mesnevî'sinde şehir ve köy. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3572
dc.description.abstract Çalışmamız, Mevlâna'nın Mesnevî'sinde geçen şehir ve köy; şehirli ve köylü ifadeleri ile şehirli ve köylü hikâyesi çerçevesinde hazırlanmıştır. Şehir-köy ve şehirli-köylü kelimelerinin yüklendiği anlamlar çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Mesnevî'nin içerdiği derin, manevî ifadeleri anlayabilmek; büyük ölçüde eserin dokusunu oluşturan sembolik ve mecazî dilin anlaşılmasına bağlıdır. Mevlâna, görünürde hikâyeler anlatarak okuyucuyu derin düşünmeye sevk etmektedir. Bu çalışmada şehir-köy, şehirli-köylü beyitleri ile bu kavramlara yüklenen anlamlar maddeden manaya doğru sıralanarak açıklanmıştır. "Şehirli ve köylü" hikâyesinde de bu kavramların ne anlama geldiği, birlikte kullanıldığı sıfatlar, benzetmeler, metaforlar, hikâyenin amacı, şehirli ve köylü karakterlerinin tahlili analiz edilerek incelenmiştir. Ayrıca, Mevlâna'nın şehirliliğe yaklaşımının ve şehir ve köy ifadelerinin karşılaştırmasının bulunduğu beyitler ortaya konmuştur. tr_TR
dc.description.abstract Our study has been prepared within the frame of town and village; towner and villager expressions and towner and villager story mentioned in the Masnavi of Mewlana. The meanings of the town-village and the towner-villager words constitute the main subject of this study. Being able to understand the deep, spiritual expressions of the Masnavi substantially depends on understanding the symbolic and metaphoric language of the work. Mewlana, gives people food for thought by seemingly telling them stories. In this study, town-village, towner-villager couplets and the meanings attributed to these terms have been explained by sorting them from material to sense. In the "Towner and villager" story, the meanings of these terms, the adjectives and metaphors used together with them, the purpose of the story, the towner and villager characters have been analysed. Furthermore, the couplets in which Mewlana's approach to urbanity and a comparison between town and village expressions are present have been revealed. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü tr_TR
dc.subject Türk tasavvuf edebiyatı tr_TR
dc.subject Turkish mysticism literature tr_TR
dc.subject Mesnevi tr_TR
dc.subject Mathnawi tr_TR
dc.subject Mevlana Celaleddin-i Rumi tr_TR
dc.subject Villages tr_TR
dc.subject Köyler tr_TR
dc.subject Cities tr_TR
dc.subject Kentler tr_TR
dc.title Mevlâna'nın Mesnevî'sinde şehir ve köy tr_TR
dc.title.alternative City and village in Mewlana's Masnavi tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account