Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Appropriation and authenticity: the case of transforming churches into mosques in Ayvalık

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.