Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Optimum spectral parameter and convergency for stationary iterative methods in the case of three-diagonal SLAE

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.