Selcuk University Digital Archive Systems

Kırsal bölgede okul öncesi eğitime devam eden 5 yaş çocukları ile montessori eğitimi alan 5 yaş çocukların motor becerilerinin karşılaştırılması

Show simple item record

dc.contributor.advisor Arı, Ramazan
dc.contributor.author Şeker, Kübra Nur
dc.date.accessioned 2017-01-06T07:21:33Z
dc.date.available 2017-01-06T07:21:33Z
dc.date.issued 2015-06-16
dc.identifier.citation Şeker, K. N. (2015). Kırsal bölgede okul öncesi eğitime devam eden 5 yaş çocukları ile montessori eğitimi alan 5 yaş çocukların motor becerilerinin karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3720
dc.description.abstract Bu araştırmada kırsal bölgede okul öncesi eğitime devam eden 5 yaş çocukları ile Montessori eğitimi alan 5 yaş çocukların motor becerilerinin karşılaştırılmıştır. Araştırmanın bağımlı değişkeni motor gelişimdir. Bağımsız değişkeni ise Montesori eğitimi alma, kırsal bölgede okul öncesine devam etme ve cinsiyettir.Araştırmanın evrenini 2013- 2014 eğitim öğretim yılında Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi- özel anaokulu ve anasınıflarına devam eden 5 yaş öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi - özel anaokulu ve anasınıflarından Kandil Şehit Ersan Şeker İlkokulu anasınıfından 25 öğrenci, Selçuk Üniversitesi İhsan Doğramacı Uygulama Anaokulundan Montessori eğitimi alan 15 öğrenci seçilmiştir. Çocukların motor gelişim becerileri '' LOS KF 18 '' ölçeği ile ölçülmüştür. Motor gelişim ölçeğinden elde edilen puanlara bağımsız değişkenlerin etkisi SPSS 18. versiyonu ile incelenmiştir. Araştırmanın bulguları aşağıda sıralanmıştır. 1. Montessori eğitimi alan 5 yaş çocukların motor gelişim beceri puan ortalamaları ile kırsal bölgede okul öncesine devam eden 5 yaş çocuklarının motor gelişim beceri puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. (P ˃ 0.05) 2. Kız çocukların motor gelişimleri ile erkek çocukların motor gelişimleri arasında önemli düzeyde fark yoktur. (P ˃ 0.05) 3. Montessori eğitimi alan kız çocuklarının motor gelişim puan ortalamaları ile erkek çocuklarının motor gelişim puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark olmadığı görülmüştür. (P ˃ 0.05) 4. Kırsal bölgede okul öncesine devam eden kız çocuklarının motor gelişim puan ortalamaları ile erkek çocuklarının motor gelişim puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark olmadığı görülmüştür. (P ˃ 0.05) tr_TR
dc.description.abstract In this study, the five age children who studied at pre-school in rural life and who educated with Montessori method were compared. The dependent variant of the study is motor development skill of children the independent voriant of this study is education of Montessori, the pre-school education of rural life and gender.The scope of the study were compared of the students who were attending country and private pre-schools placed in Konya durig 2013-2014 education season and the students were at the age of five. As a sample model, 25 students from Kandil Şehit Ersan Şeker primary school, and 15 students from Selçuk University, were selected using examplification in Konya. The motor devolopment capacity of children was measured by ''LOS KF 18'' The effects of independent variants on avarage motor development points were investigated SPSS 18. Method. The datum acquired from this study are summarized below in order; 1) There are no difference between the five age children who educated with Montessori method and who studied at pre-school in rural life. ( P˃ 0.05) 2) There is a difference between motor devolopment capacity, it is not of boys and girls in the motor devolopMent capacity, it is not important. ( P˃ 0.05) 3) There is a difference between avarage motor devolopment points of girls and boys who educated with Montessori method in the motor devolopment, it is not important. ( P˃ 0.05) 4) There is a difference between avarage motor devolopment points of girls and boys who studied at pre-school of rural life, it is not important. ( P˃ 0.05) tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Preschool children tr_TR
dc.subject Okul öncesi çocuklar tr_TR
dc.subject Preschool education tr_TR
dc.subject Okul öncesi eğitim tr_TR
dc.subject Motor development tr_TR
dc.subject Motor gelişim tr_TR
dc.subject Maria Montessori tr_TR
dc.subject Rural settlements tr_TR
dc.subject Kırsal yerleşmeler tr_TR
dc.subject Rural life tr_TR
dc.subject Kırsal yaşam tr_TR
dc.subject Eğitim yöntemleri tr_TR
dc.subject Education methods tr_TR
dc.subject Kırsal bölge tr_TR
dc.subject Rural area tr_TR
dc.title Kırsal bölgede okul öncesi eğitime devam eden 5 yaş çocukları ile montessori eğitimi alan 5 yaş çocukların motor becerilerinin karşılaştırılması tr_TR
dc.title.alternative The five age children who studied at pre-school i̇n rural life and who educated with montessori method were compare tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account