Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Sabit katsayılı lineer homojen olmayan fark cauchy probleminin garanti yaklaşım yöntemi ile çözümü

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.