Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

The differential transform methods for nonlinear function and its applications

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.