Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Characterization of distributions by using the conditional expectations of generalized order statistics

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.