Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Existence and uniquness theorems for a certain class of non linear singular integral equations

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.