Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

The justification of the Fourier method for the equations of vibration with impulsive conditions

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.