Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Homotopy analysis solution of three dimensional diffusion equations

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.