Selcuk University Digital Archive Systems

İlköğretim öğretmenlerinin epilepsi ve astım konusundaki algıları ve kısa süreli bilgilendirmenin epilepsi algısına etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Aydın, Kürşad
dc.contributor.author Yıldız, Hatice
dc.date.accessioned 2017-02-22T12:06:41Z
dc.date.available 2017-02-22T12:06:41Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.citation Yıldız, H. (2003). İlköğretim öğretmenlerinin epilepsi ve astım konusundaki algıları ve kısa süreli bilgilendirmenin epilepsi algısına etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4083
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı, ilköğretim öğretmenlerinin epilepsi ve astım ile ilgili bilgi, tutum ve becerilerini ölçmek ve karşılaştırmak; öğretmenleri epilepsi hakkında bilgilendirerek bilgilendirme sonucunda algılarındaki değişikliği tespit etmektir. Araştırma, Konya İli Merkez Selçuklu ilçesinde görevli 275 öğretmen üzerinde, öğretmenlerin epilepsi ve astım hakkındaki bilgi, tutum ve becerilerini ölçmeye yönelik hazırlanmış likert tipi anket formlarının yüz yüze uygulanması suretiyle gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerin, epilepsinin astıma göre daha fazla kötü sağlık koşullarıyla ile ilişkili olduğunu, epilepsili çocukların daha fazla öğrenme güçlüğü yaşacaklarını ve bu nedenle özel okullarda okutulmaları gerektiğini düşündüklerini ve % 24'ünün epilepsinin bir ruh hastalığı olduğunu ve bu çocukları okutmak istemedikleri tespit edilmiştir. Kısa süreli bilgilendirme sonrasında ise, öğretmenlerin epilepsi ile ilgili algılarının büyük oranda olumlu değişiklik gösterdiği saptanmıştır. Epilepsi nöbetinin yönetimi açısından kendilerini yeterli bulan öğretmenlerin oranı da eğitim sonrasında % 24 'ten % 42.2'ye yükselmiştir. Sonuç olarak, ilköğretim öğretmenlerinin astımla ilgili algılarının nispeten olumlu olmasına karşılık epilepsi ve astım gibi kronik hastalıklar açısından bilgi ve becerilerinin yeterli olmadığı ve tutumlarının önemli hatalar içerdiği; buna karşılık kısa süreli bilgilendirme sonucu epilepsi ile ilgili algılarında büyük oranda olumlu değişiklikler olduğu saptanmıştır. Bu bulgular, ilköğretim öğretmenlerinin kronik hastalıklar konusunda bilgilendirilme ve eğitim çalışmalarının kronik hastalıklı çocuklarının hayat kalitesi açısından büyük önem taşımaktadır. tr_TR
dc.description.abstract The purpose of this investigation is firstly to measure and to compare the knowledge, attitude and practice of primary school teachers relating to epilepsy and asthma and secondly, to find out, about the change in teachers' perception about epilepsy and asthma after giving information about the mentioned diseases. This investigation was carried out in the suburb of Selçuklu in the city of Konya with 275 primary school teachers; a likert type questionnaire which was prepared to measure the knowledge, attitude and practice of teachers with regard to epilepsy and asthma that was h applied using a hands-on method. It was found that teachers thinks epilepsy is related to bad health conditions more than asthma and children with epilepsy should go to special schools because of their learning difficulties. In addition, 24 % of teachers think epilepsy is a psychiatric disease and don't want to teach epileptic children. After giving information for a short time to the teachers, it was detected that the rate of epilepsy awareness of the teachers was changed positively. The rate of teachers who are able to manage an epilepsy attack rose from 24 % to 42,2 %. In conclusion; although the awaneress of primary school teachers about asthma became relatively positive, it was found out that the knowledge and attitude of the teachers about chronic diseases like epilepsy and asthma was not sufficient and they were unable to deal with these appropriately. However, by giving a small amount of information there is a positive change in their perception about epilepsy. These findings show that educating teachers about chronic diseases is very important for the quality of life of children who suffer from these diseases. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject İlköğretim tr_TR
dc.subject Primary education tr_TR
dc.subject Öğretmenler tr_TR
dc.subject Teachers tr_TR
dc.subject Epilepsi tr_TR
dc.subject Epilepsy tr_TR
dc.subject Astım tr_TR
dc.subject Asthma tr_TR
dc.title İlköğretim öğretmenlerinin epilepsi ve astım konusundaki algıları ve kısa süreli bilgilendirmenin epilepsi algısına etkisi tr_TR
dc.title.alternative The Perception of primary school teachers relating to epilepsy and asthma and the effect of information for a short-time on the perception of epilepsy tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account