Selcuk University Digital Archive Systems

Konya il merkezinde farklı sosyo ekonomik düzeylerdeki ilköğretim okullarına devam eden çocukların kahvaltı yapma alışkanlıklarının saptanması

Show simple item record

dc.contributor.advisor Altuhul, Semahat
dc.contributor.author Özdoğan, Yahya
dc.date.accessioned 2017-02-23T10:35:46Z
dc.date.available 2017-02-23T10:35:46Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Özdoğan, Y. (2006). Konya il merkezinde farklı sosyo ekonomik düzeylerdeki ilköğretim okullarına devam eden çocukların kahvaltı yapma alışkanlıklarının saptanması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4106
dc.description.abstract Bu arastırmanın genel amacı, farklı sosyo-ekonomik düzeydekiilkögretim II. kademe ögrencilerinin kahvaltı yapma alıskanlıklarını ve besinögesi tüketim durumlarını belirlemektir.Tarama modelinin kullanıldıgı arastırmada veri toplama aracı olarak,antropometrik ölçümler ile birlikte anket formu kullanılmıstır. Veriler üzerindegerekli istatistiksel çözümlemeler için SPSS 13,0 paket programındanyararlanılmıstır.Arastırma, Konya il merkezinde farklı sosyo ekonomik düzeylerdeki 6farklı ilkögretim okuluna devam eden 12?15 yaslarındaki 277'si kız, 284'üerkek toplam 561 adölesan ile birlikte Kasım 2004-Haziran 2006 tarihleriarasında yürütülmüstür.Ögrencilerin yas ortalaması 13,2 yas ± 0,96, boy ortalaması 156,2 cm ±8,99, kilo ortalaması, 47,16 kg ± 9,91 olup, Beden Kitle ndeksi (BKI)ortalaması 19,01± 2,97'dir. Ögrencilerin %77,5'i ögün atlamakta, ögünatlayanların ise %50,6'sının seyrek atladıgı belirlenmistir. Ögrencilerin%88,4'ü her gün düzenli kahvaltı yapmamaktadır. Kahvaltı yapmamanedenlerinin basında %59,3'le istahın olmaması gelmektedir. Ögrenciler%81,1'i ailesiyle birlikte evde kahvaltı yapmaktadırlar. Kahvaltı hazırlamayıen fazla %91,1 oranında anne yapmaktadır. Okulda atıstırılan yiyeceklerdenilk sırayı %44,0 oranıyla bisküvi, kraker ve simit alırken onları %38,0 oranıylapogaça ve börek izlemektedir. Kahvaltı yapılmadıgında basarıyı etkilediginidüsünenlerin oranı %50,6'dır. Kahvaltı yapmadıkları günlerde ögrencilerden%49,2'si açlık, %36,2'si halsizlik ve yorgunluk hissettiklerini belirtmislerdir.Hafta sonu günlük besin ögesi alım durumları açısından su, karbonhidrat, lif,folik asid ve demir bakımından hafta içi ise enerji, protein, karbonhidrat,kolesterol, karoten, folik asit, fosfor ve demir bakımından sosyo-ekonomikdüzeylere göre anlamlı fark bulunmustur.Toplumun gelecegini olusturacak nesillerin, güne istekli baslaması,aktivitelerini elverisli bir sekilde sürdürmesi, ögrenme ögretme süreçlerindeetkili sekilde yer alması, saglıklı bir sekilde büyümesi ve gelismesi için sabahkahvaltısının beslenmedeki önemini kavramaları önerilmektedir. tr_TR
dc.description.abstract The general aim of this research is to determine the habits of havingbreakfast and daily intake of nutrient elements of the second level of primaryschool students in different socio-economic levels.In this research in which scanning model is used, in addition toantropometric measurements, qestionarrie form is also used. SPSS 13.0packet programme is benefited for necessary statistical analysis on data.The research has been conducted among the 561 adolescents of whom 277are girls, 284 are boys between 12-15 ages and attend to 6 different primaryschools at different socio-economic levels in the center of Konya betweenNovember 2004 and June 2006.The avarege age of the students is 13,2± 0,96,the avarege height is 156,2 ± 8.99, the avarege weight is 47,16kg ± 9,91 andalso the avarege Body Mass Index is 19,01 ± 2,97.It is determined that 77,5 % of the students skip a course and 50,6 % ofthese who skip a course rarely do it. The 88,4 % of students don?t regularlyhave breakfast every day. Their having no appetite is the main reason with59,3 percentage for their not having breakfast. The 81,1 % of the studentshave breakfast with their family at home. Preparing breakfast is a mother?sduty with the 99,1 %. As the first of the food which has been eaten at schoolis biscuits, crips and simit with the 44,0 %, pastry with 38,0 % follows. Thepercentage of the students who think that not having breakfast affectssuccess is 50,6 %. On the days when they don?t have breakfast, 49,2 % of thestudents state that they feel hunger, 36,2 % of the students feel weaknessand fatigue.Significant difference has been found according to socio-economiclevels in point of daily intake of nutrient elements; water, carbonhydrate,fiber, folic acid, iron at weekends and energy, protein, carbonhydrate,cholesterol, carotene, folic acid, phosphorus, and iron on weekdays.It is offered to comprehend the importance of breakfast in nutrition forgenerations who will form the future of the society to start a day willingly, tocarry on the activities in a convenient way, to take part in teaching-learningprocess effectively and to grow up and develop healthly. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Konya tr_TR
dc.subject İlköğretim tr_TR
dc.subject Primary education tr_TR
dc.subject Kahvaltı tr_TR
dc.subject Breakfast tr_TR
dc.title Konya il merkezinde farklı sosyo ekonomik düzeylerdeki ilköğretim okullarına devam eden çocukların kahvaltı yapma alışkanlıklarının saptanması tr_TR
dc.title.alternative Determination of the breakfast habits of children who attend to primary school in different socio-economics levels in the center of Konya tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.contributor.authorID TR46063


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account