Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Genç Erkek Türk Milli Judo (16-19 yaş) Takımının bazı antropometrik özelliklerinin ölçümü ve somatotiplerinin belirlenmesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.