Selcuk University Digital Archive Systems

Hemiplejik hastalarda egzersizin beyin kan akımına etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Uğurlu, Hatice
dc.contributor.author Tüfekci, Osman
dc.date.accessioned 2017-03-31T06:49:40Z
dc.date.available 2017-03-31T06:49:40Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.citation Tüfekci, O. (2002). Hemiplejik hastalarda egzersizin beyin kan akımına etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4308
dc.description.abstract Egzersiz tüm rehabilitasyon programlarının temel taşlarından birisidir. Bu çalışmada egzersizin normal insanlarda ve inmeli hastalarda beyin kan akımı üzerine olan etkilerini araştırdık. Bu amaçla çalışmaya 13 sağlıklı kişi ve 8 inmeli hasta alındı. İnmeli hastaların 2' si sağ 6' sı sol lezyonluydu. İnmeli hastaların nörolojik durumu NIH strok skalasına göre değerlendirildi. Çalışmaya yalnızca iskemiye bağlı inme geçiren iskemik lezyonu bilgisayarlı beyin tomografisi ve/veya manyetik rezonans görüntüleme ile belirlenen hastalar dahil edildiler. Hasta ve kontrol olmak üzere iki grup oluşturuldu. Tüm gruplara aynı hareketleri içeren pasif egzersiz yaptırıldı. Egzersizler normal grupta sağ üst ekstremiteye inmeli hastalar grubunda ise inmeli ekstremiteye aynı fizyoterapist tarafından yaptırıldı. Egzersiz süresi 2 hafta olarak belirlendi. Her iki gruba egzersiz programı öncesi ve sonrası SPECT çekildi. İnmeli hastalarda NIH strok skalası değerleri azalma(iyileşme yönünde) gösterdi. Kontrol grubuna yaptırılan egzersizler sonucunda beyin sol yarım küresinde bölgesel kan akımında anlamlı artış bulundu.(p<0.01) Beynin sağ yarım küresinde ise anlamlı artış bulunamadı. (P<0,41) İnmeli hasta grubunda ise beynin sağ hemisferinde parasentral lobulusta bölgesel kan akımında anlamlı artış bulundu. (p<0.05) Beynin sol hemisferinde parasentral lobulusta anlamlı artış tespit edilemedi. (p<0,035) İnmeli hastaların tümünde egzersizin yaptırıldığı ekstremitenin karşı tarafındaki santral lobulusta kan akımında artış tespit edildi. Her iki grupta da egzersizin beyin kan akımında artış neden olduğu ve bu artışın her iki parasentral lobulusta da olduğu tespit edilmiş ancak artışın yalnızca egzersizin yaptırıldığı karşı hemisferde anlamlı olduğu bulunmuştur. 48 İnmeden sonra meydana gelen iyileşmede öne sürülen en önemli mekanizmalardan biri;yeni kollateral damarların oluşması veya önceden var olan fakat fonksiyonel olmayan damarlarda kan akımının anarak fonksiyonel hale gelmesidir. Egzersiz beyin kan akımında artışa neden olduğundan;egzersizin inmeden sonra ortaya çıkan fonksiyonel iyileşmeye katkıda bulunabileceği sonucuna varılmıştır. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Hemiplejik hastalar tr_TR
dc.subject Hemiplegic patients tr_TR
dc.subject Egzersiz tr_TR
dc.subject Exercise tr_TR
dc.subject Beyin tr_TR
dc.subject Brain tr_TR
dc.subject Kan akımı tr_TR
dc.subject Blood stream tr_TR
dc.title Hemiplejik hastalarda egzersizin beyin kan akımına etkisi tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account